28.01.2022
Nume de stradă șerpuind
aproape de apa Cibinului
în Orașul-de-jos trec în dimineața
cețoasă de octombrie
cu o carte veche sub braț
și azi ca și ieri
pe aici fac popas căruțașii la birt
povestind pățaniile lor cu domnii răi platnici
din Orașul-de-sus -
în dimineața cețoasă de octombrie
întreb de unde își trage numele
strada Moara de Scoarță șerpuind
aproape de apa Cibinului
un bătrân stând în poartă ridică din umeri
și-mi spune râzând că răspunsul
e-n cartea purtată de mine sub braț
în timp ce frunze galbene cad din copaci
și mi se-mprăștie la picioare
ca o carte rău legată unde
mi-aș putea citi destinul -
în amiaza înaltă de octombrie
m-a izbit asemănarea dintre obrazul bătrânului
și scoarța copacilor
dintre scoarța copacilor și coperțile cărții
și laolaltă mi-au trezit imaginea
unei fabrici de hârtie din scoarța
sălciilor plângătoare de pe malul Cibinului
pe care în altă viață îmi scriam poemele
și le împrăștiam ca toamna
obrajii de ceară ai frunzei copacilor -
și ieri ca și azi
trecea un om cu o carte sub braț
pe strada Moara de Scoarță șerpuind
aproape de apa Cibinului

(în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 martie 2022, curatorul acestei rubrici este poeta Ioana Ieronim)

0 comentarii

Publicitate

Sus