01.03.2010
Fire and Ice
by
Robert Frost

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I've tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.


Flăcări şi îngheţ
de Robert Frost

Unii spun că lumea se va termina
în flăcări,
Alţii - că va îngheţa.
Din ceea ce ştiu despre dorinţă
Îi susţin pe cei dintâi.
Dar dacă lumea ar pieri
de două ori,
Cred că ştiu destul despre ură
Ca să pot spune că pentru a distruge
Îngheţul e la fel de priceput
Şi ajunge.

(Traducător: Georgiana Mîndru, Masterat Traducerea Textului Literar Contemporan)She Comes Not
by
by Herbert Trench

She comes not when Noon is on the roses-
Too bright is Day.
She comes not to the Soul till it reposes
From work and play.

But when Night is on the hills, and the great Voices
Roll in from Sea,
By starlight and candle-light and dreamlight
She comes to me.


Ea nu vine
de Herbert Trench

Ea nu vine când Amiaza peste roze se aşterne -
Prea luminos ziua străluceşte.
Ea sufletul nu-mi vizitează până ce după muncă şi joacă
El nu se odihneşte.

Dar când Noaptea peste coline se aşterne, şi măreţele Voci
Răsună dinspre mări line
Purtată de a astrelor, şi a candelelor şi a visului lumină
Ea la mine vine.

(Traducător: Dorina Burcea, Masterat Traducerea Textului Literar Contemporan)

1 comentariu

  • Pentru,,Ea nu vine'
    Alina Andande, 02.11.2016, 11:57

    Un fel de a iubi tipic masculin. O femeie când iubeşte îşi îmbracă gândurile cu tot ce stie Ea că înseamnă El,căci sufletul unei femei îndrăgostite are culoarea,forma şi chipul celui pe care îl iubeşte 24 din 24 de ore.

Publicitate

Sus