Cezar Nicolescu
Lil 1.0
Editura Casa de pariuri literare, 2010*****
 

Soţiei mele
To my wife

Last night I drove a car

not knowing how to drive
not owning a car
I drove and knocked down
people I loved
Gregory Corso


8 octombrie 2000
mă încui în trenurile albe,
acolo sînt la fel ca tine pe magheru,
sînt la fel ca tine în nottara,
sînt la fel ca tine cînd tu iei 336, cînd eu aştept 85-ul...
oamenii care prind viaţă dimineaţa,
becul care a pocnit deasupra mea.

October 8th 2000
i lock myself inside white trains,
where I'm the same as you on boulevard magheru,
the same as you in the nottara theatre,
the same as you when you step onto bus 336, when I wait for bus 85...
people who come to life in the morning,
a light bulb that cracked over me.

15 octombrie 2000
rîdeam şi plîngeam pe muzica pe care o ascultam atunci,
îmi aduceam aminte cum alergam pe străzi în ploaie,
cum plouă în camera asta plină de mizerii,
cînd ne ţineam de mînă cu pardesiul alb, cu pardesiul tău negru,
grădina publică du côté de la maison thüringer,
cînd rîdeam de contrast şi în jur era verde.

October 15th 2000
we were laughing and crying with that music playing,
i was remembering us run the streets and the rain flooding us,
the rain in this garbage-filled room,
us holding our hands, my white trench-coat, your black trench-coat,
dans le jardin public du côté de la maison thüringer,
we were joking about the contrast and everything around was green.

To: [email protected]
Subject: (none)
Draft last saved: 28 octombrie 2000
aseară am salvat discuţia noastră;
zgomotul ploii se amesteca cu zgomotul tastelor
apăsate rapid de degetele cu turaţie maximă,
zgomotul din ochii noştri înfipţi în monitor din cauza lag-ului extrem de mare
dintre cabina mea de sticlă şi scaunul tău ergonomic pe care te învîrţi nebuneşte,
întinzi mîna iei o carte din bibliotecă, îmi scrii versuri din trakl,
eu respir din ce în ce mai greu prin fumul din cafenea unde shotter-ii se aleargă calmi cu mîna pe mouse,
bile lovite cu tacul, la radio. nirvana, "smells...",
laşi scaunul pe spate şi părul pe spate şi ochii îi dai pe spate,
cuvintele vin negre ca ploaia de-afară şi îmi închipui chipul tău obturat
şi fără să vreau resetez totul.
 
"...too many connections from your host"
 
...nu mai pot să reintru pe chat
 
To: [email protected]
Subject: (none)
Draft last saved: October 28th 2000
last night I saved our conversation;
the rain noise mixed with the keyboard noise,
fast strokes fingers made in warp speed,
the noise in our eyes stunned by the screen, effect of the huge lag
between my glass cabin and your ergonomic chair in crazy spins,
you pause to pick a book from the shelf, type trakl verses for me,
can hardly breathe the smoke in this café where shooters
chase themselves calmly with their hands on the mouse,
pool balls hit, nirvana "smells..." on the radio,
you lie back in your chair, your hair set back and your eyes too,
the words come in black like the rain outside and I imagine ton visage caché
and unwittingly I reset it all
 
"...too many connections from your host"
 
...can't get back into our chat room.
 
29 octombrie 2000
în fiecare zi ceaiul din pahar se varsă pe podeaua facultăţii;
cafeaua ta se amestecă cu ceaiul meu pe marmură şi îmi intră
prin spărtura de la bocanc,
gîtul meu încolăcit pe firele de la troleu cu versuri tatuate,
să le placă de mine cochetelor tale prietene cu maşini şi ordinatoare,
fără să mă audă nimeni... nici măcar un dumnezeu antonomasic.
 
October 29th 2000
every day the tea in my cup gets spilled on the university's floor;
your coffee blends with my tea on the marble floor
and gets through a tiny hole inside my boot,
my neck entwined around the trolley bus cables with tattooed lyrics
designed to seduce your dainty girl-friends with cars and computers,
without anyone hearing me... not even an antonomasic god.
 
To: [email protected]
Subject: scanning
Draft last saved: 1 noiembrie 1999
de sub podea ni se oprise pe undeva gravitaţia, ni se aşezase ca un nod în gît pe la etajul patru cu muzică şi lasere.
uită-te la hologramele noastre care fac dragoste!
uită-te la ordinatorul oprit!
la sunetele emise de sexele noastre!
ne scanam goi, de sub pat ieşeau bule de aer şi ea zîmbind,
vocea suavă şi robotică care anunţa deschiderea uşii spre culoarul întunecos şi rigid de computer-game.
 
To: [email protected]
Subject: scanning
Draft last saved: November 1st 1999
from somewhere underneath the floor our sensation of gravity stopped like a lump
on the 4th floor with lasers and music.
look at our holograms making love!
look at the computer shut down!
look at the sounds of our sexes!
we scan ourselves naked, bubbles coming out from under the bed and she smiling
that melodic robotic voice announcing the door that opened over to the dark rigid corridor
of computer game.
 
2 noiembrie 2000
je suis venue pour toi
 
mi-ai zis la fîntîna de la universitate
unde cu colege de grupă, cu ţigara în gură,
vorbeam despre tine; chiuleam la un curs practic,
am cerut o coală pe care am băgat-o în apă,
ţi-am aşezat-o pe faţă, iar chipul tău a rămas pe ea ca pe giulgiul din torino.
 
apoi ciocolata caldă în subsol la litere cînd vroiai la patria.

November 2nd 2000
je suis venue pour toi
 
you told me by the university fountain
where with your colleagues, the cigarette in my mouth,
i was talking about you; skipping a seminar,
i asked for a sheet of paper i dipped it in water
laid it on your face and your face transposed on it like on the shroud of turin.
 
then the hot chocolate in the underground bar of the faculty of literature when you wanted to be at cinema patria.


****

Prezentare autor
 

  Născut la 24 iunie 1981 în Brăila, Cezar Nicolescu a frecventat cursurile Facultăţii de Litere din Bucureşti între 2000 şi 2005, perioadă în care a activat în cadrul cenaclului Litere 2000. A lucrat pe rând la Editura Vinea ca DTP-ist, designer graphic pentru o reprezentanţă românească a unui grup francez, tehnician de suport IT pentru o companie americana de profil şi mai apoi manager de proiect în aceeaşi companie, iar în prezent lucrează în Leiden (Olanda) ca manager de planificare a resurselor clinice europene într-o companie farmaceutică.
A publicat poeme în revista Fracturi şi Tribuna şi în revistele online Tiuk şi Asalt, poeme care au fost republicate în antologia Erotica din 2000 la editura Pontica în urma cîştigării marelui premiu al concursului cu acelaşi nume. În 2002, un cristian îi editează în seria carnetelor underground carmen (nr. 7) Save draft - Internet café cu două anexe.
A iniţiat, în octombrie 2005, împreună cu poetul Marius Ianuş proiectul literar online Hyperliteratura.
 

0 comentarii

Publicitate

Sus