01.09.2013
(Notele care urmează reprezintă şi ele schiţarea dezvoltării unei paranteze din acelaşi eseu mai amplu despre "excepţia culturală", în curs de apariţie în Dilema veche.)
 
Lucrurile sînt aliniate transversal: imaginea filmelor americane, deci a culturii-marfă globală, devine tot mai mult, nu întîmplător, o combinaţie paradoxală de litotă (litotă de montaj, de sintaxă) şi hiperbolă (de hiperbolizare a mijloacelor tehnologice care, astfel se autoglorifică, filmele hollywoodiene devenind tot mai mult SF în sine, implicit: tehnologia face artă şi cultură), imagine-bulă, imagine-criză, un vector de realizare-irealizantă de care economia şi cultura Statelor Unite, deci politica lor globală, nu se poate lipsi.
 
(Nu numai că totul depinde, azi, de imagine, de semio-cultură, dar mărfurile înseşi, "bunurile de larg consum" sînt, deja, mai degrabă imagine, în sine. Economia şi politica contemporană sînt ale imaginii, astfel încît cultura nu poate fi tratată ca o "excepţie", distinct, separat, pentru că "e-n toate": totul este, ca marfă, cultură.)
 
Paranteza pe care vreau s-o dezvolat aici e primul paragraf. Pe cel de-al doilea l-am pus, aici, în paranteză tocmai pentru a-l dezvolta, poate, în altă parte, cu altă ocazie.
 
Ce se opune, ce s-ar putea opune - ideal-tipologic, modelizabil, să ne înţelegem - "planului american", adică paradoxalei imagini de tip "hollywoodian" litotă-hiperbolă? Şi, mai întîi, cum este aceasta?
 
Ceea ce numesc, metaforic-simbolic, "plan american" este, de fapt, imaginea cinematografică prin excelenţă, paradigmatică, adică imaginea bazată pe ideea de montaj dusă la limită. Dus la limită, montajul produce imagini-montaj, imagini-salt, imagini-cut: operat excesiv, propagandistic (Eisenstein), pentru ordonarea frastică orientată a imaginilor, montajul se face pe sine, devine el însuşi imagine, adică "goleşte" imaginea, transformă imaginile în el însuşi - Imaginea-Montaj. Adică imagini-colaps, imagini-singteză, imagini globale care realizează globalul realizîndu-se ca global, imagine peste imagini, imagine suprapusă imaginilor. Imagini-intervenţie, imaginile-montaj sînt imagini-tehnică, imagini-colaps, care "sar" şi "înghit" realitatea, o "distrug" şi o "pun între paranteze": imaginea-montaj este întruparea negativă, căci în negativ, amprenta realizării de sine a tehnicii ca triumf asupra realului, prin suprimarea-sublimarea-suplinirea-simularea acestuia.
 
Spiritul tehnicii este "duhul aurului", adică fantoma omului. Şi se realizează pe "sine" ca timp-istorie, adică ficţiuni, poveşti (story, His-Story).
 
Care este/ar putea fi, ideal-tipic, opusul, contrariul "planului american" al imagini-montaj? Să zicem (eu îi zic) "secvenţa europeană", imaginea levinasian-etică dat fiind că ostatică a chipului celuilalt. Aceasta iese din timp căci este statică şi locală, dar n-o face focalizînd, ci stînd faţă în faţă (subiectivînd spectatorul ca faţă, ca interlocutor) cu faţa, cu viaţa: este permanent la faţa locului, dă faţă locului-ca-loc.
 
Dacă pe prima imagine, cea triumfătoare dat fiind că pusă pe triumfat şi pe dominat prin sărirea tehnic-globalizatoare a realităţii întotdeauna locale şi cu faţă, feţe-feţe, am numit-o imagine-montaj, triumf-moarte a cinematografului, opusului ei ideal, celei de-a două imagini, local-statice, prefer să nu-i dau niciun nume, s-o las anonimă, dat fiind că universală, ne-individualizată (deşi pur individualizatoare). Pur fond (de ten) pe care trec expresii ale afectelor.
 
A doua imagine redă statica umană, adică ceea ce alţii numesc durata sau anduranţa prezenţei umane. Să-i spun totuşi imagine captivă.
 
Şi s-o rebotez pe prima, atunci, imagine captivantă, care adică ne ia prizonieri într-o relaţie de flagrantă inegalitate şi asimetrie de arsenal tehnic.
 
În imaginea captivă (a feţei, a duratei, care stă, nu sare durata, încăpăţînarea feţelor umane, care nu sare realitatea prin "poveste" - una dintre obsesiile cele mai periculoase şi unul dintre termenii cei mai perverşt ai actualităţii noastre), montajul nu există (adică nu e supralicitat, lăsat să preia comanda şi să se realizeze în sine).
 
Durata umană fără montaj este statică.  În "planul american" timpul se sare, în "secvenţa europeană" timpul nu trece. 

0 comentarii

Publicitate

Sus