21.06.2014
Plecând de la diverşi autori precum Linda Shopes care, referindu-se la interviuri, concluziona "contextualizându-le cu atenţie, acestea pot ajuta cititorul să înţeleagă experienţa personală (n.n. a intervievatului) drept ceva profund social"[i], am confruntat istoria din arhive cu cercetarea de teren, intervievând diverşi locuitori ai cartierelor de locuinţe sociale în privinţa relaţiei pe care aceştia o au cu istoria cartierului. Aceeaşi autoare menţionează că istoria orală are importanţa de a transforma personajele fără vizibilitate în agenţi istorici, considerând că aceştia pot deschide noi viziuni asupra istoriei prin propria poveste. Istoricului îi revine sarcina de a reconstrui naraţiunea, împletind istoria orală cu informaţiile din arhive. Într-adevăr, multe mărturii sunt modalităţi de verificare ale acestor informaţii, dar nu doar acesta este sensul interviurilor. Schimbând scara istorică de la istorie socială la biografie, mărturiile devin creatoare de sens, vorbind nu doar despre fapte şi evenimente, ci mai ales, despre raportarea acestora în biografia intervievaţilor.
 
Pe de altă parte, Linda Shopes menţionează şi riscurile istoriei orale, printre care tendinţa mărturiilor de a exagera influenţa, dinamismul individual şi a diminua (n.n. importanţa) măsurilor autorităţilor politice şi culturale." [ii] Nu este cazul parcelărilor de locuinţe sociale, de vreme ce intervievaţii nu revendică în vreun fel iniţiativa construirii, ci, eventual efortul depus de părinţii sau bunicii lor pentru achiziţionarea lor. Cu toate acestea, multe interviuri conduc spre piste false şi conţin informaţii eronate, iar intervievaţii tind să adune mai multe evenimente şi să le dea un sens comun, suprimând elementul timp.
 
Am ales ca intervievaţi persoanele în vârstă din aceste cartiere, considerând că ei sunt în măsură să ofere detalii pe care locuitorii mai noi ai cartierelor nu le pot cunoaşte decât din surse indirecte. De altfel, aceştia ne-au îndrumat spre locuitorii mai vechi ai parcelărilor respective, iar majoritatea acestora au acceptat dialogul, surprinşi de iniţiativa şi de situaţia de a fi martori la o istorie la care nu au luat parte direct. În câteva cazuri am reuşit să strângem mai mulţi interlocutori, diferenţa dintre un dialog direct şi o conversaţie cu un grup de persoane schimbând modul de raportare la istorie. Acesta variază de la certitudinea naraţiunii spre o atitudine mai degrabă incertă, intervievaţii vag căutând acceptul pentru afirmaţii în cercul interlocutorilor.
 
Din mărturiile pe care le-am strâns de la cei aproximativ cincizeci de interlocutori din cele 34 de parcelări şi trei blocuri de locuinţe sociale au câteva caracteristici comune pe care putem să le clasificăm în şase categorii.
 
Primul tipar de raportare la istoria cartierului este prezenţa străinului ca fondator-constructor al locuinţelor sociale. Din relatările intervievaţilor, americani şi canadieni (Lânăriei), suedezi sau evrei (Fabrica de Chibrituri), ruşi şi englezi (Drumul Sării) îşi coordonează eforturile pentru a construi pentru case pentru muncitorii şi funcţionarii români. Comparate cu informaţiile din arhivă, aceste mărturii sunt desigur false. Cu toate acestea, modul de re-memorare demonstrează un adevăr parţial - prezenţa capitalului străin în zona industrială Lânăriei la începutul secolului, cumpărarea Fabricii de Chibrituri de suedezi în anii treizeci (casele fiind deja construite) sau prezenţa militarilor ruşi în zona Drumul Taberei după sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Se adevereşte faptul că "ceea ce este cu adevărat important este că memoria nu este un depozitar pasiv de fapte, ci un proces activ de creaţie de sens"[iii], aşa cum susţine Portelli.
 
Pe de altă parte, adevăratul constructor, în cele mai multe cazuri Societatea Comunală pentru Locuinţe Ieftine, este rareori menţionat. De obicei, mărturiile constată faptul că sunt locuinţe ieftine, dar nu leagă cu existenţa unei instituţii publice sau cu un program lansat de stat la începutul secolului trecut. De altfel, nici măcar unul dintre intervievaţi nu a putut să menţioneze numele unui politician, primar, director care să aibă legătură cu construcţia lor. Singurele mărturii sunt legate de ultima parcelare interbelică din Griviţa, construită de comunişti pentru ceferişti. Mai mult, nici un intervievat nu a ştiut să menţioneze numele arhitectului sau inginerului, în ciuda calităţii caselor pe care cu regularitate o invocă. În mai multe cazuri, dar în special în Vatra Luminoasă, Domenii sau Viilor, cei intervievaţi au menţionat că nu au fost construite pentru muncitorii de rând, ci pentru funcţionarii superiori, pe baza algoritmului meritocraţiei.
 
Calitatea caselor se numără printre cele mai întâlnite menţiuni ale actualilor proprietari. Fără excepţie, aceştia laudă casele în care locuiesc, dar şi strada cu arborii precum teii sau platanii care oferă parcelării un aer respirabil. Unul dintre criteriile de apreciere a calităţii caselor este rezistenţa la cutremurul din 1977 pe care toată lumea şi-l aminteşte. Toţi laudă calitatea materialelor de construcţie, în special a cărămizilor, lucru de care şi-au dat seama când au început să-şi renoveze casele. Unii chiar consideră că au făcut un lucru rău din renovarea casei (strada Lânăriei), considerând că era mai bine dacă o lăsau copiilor aşa cum au primit-o de la părinţi. Cât despre renovări, nimeni nu ştie că sunt pe lista monumentelor istorice, nici măcar unii arhitecţi care locuiesc în aceste parcelări. Se pare că oricum prezenţa caselor pe lista monumentelor este total necunoscută de proprietarii caselor care nu consideră că au nevoie de avizul Ministerului Culturii pentru a le renova, ci doar al Primăriei Generale sau a celei de sector, pe care mai mulţi le acuză de rele practici. Concluzionăm că în ceea ce priveşte realitatea raportării la legislaţie, prezenţa parcelărilor pe lista monumentelor este, dacă nu futilă, cel puţin necunoscută de cei care ar trebui să aibă grijă de renovarea lor, deopotrivă proprietari sau arhitecţi.
 
Cu totul altfel se raportează locuitorii din parcelările rezultate din împroprietărire din suburbane. Lipsa lucrărilor edilitare a fost menţionată cu regularitate, mai precis întârzierea cu care acestea au fost realizate, majoritatea după 1989. În aceste parcelări, am aflat cele mai multe detalii despre construcţia caselor şi realizarea lucrărilor edilitare, completând reconstrucţia discursului istoric bazat pe arhive. De altfel, detaliile privind interiorul caselor (încălzirea pe lemne, înălţimea camerelor, pivniţa, podul etc.) nu pot fi acoperite de detaliile tehnice din dosarele de parcelare, ci doar de mărturiile locatarilor.
 
În al treilea rând, observăm apariţia unei geografii bucureştene relativă la similaritatea dintre parcelări. Fără a ţine neapărat de vecinătate, numeroşi respondenţi au indicat Vatra Luminoasă, parcelările C.F.R. din Griviţa, Drumul Sării sau Floreasca drept proiecte similare cu propria lor parcelare. În aceeaşi paradigmă, locatarii îşi situează cartierul prin raportarea la un indicator din vecinătate care devine un fel de simbol al cartierului: Stadionul Sportul (Belvedere), Turnul de Apă al Fabricii Vulcan sau Velodromul Dinamo. În acelaşi timp, parcelări sunt patronate de Fabricile pentru care au fost construite (Chibrituri, Atelierele C.F.R. sau Manufactura Belvedere). Cea de a treia constantă a reprezentării geografice reprezintă lipsa vreunei informaţii legată de numele străzii.
 
Concluzionăm că politica de naţionalizare sau de comasare a imobilelor nu a fost un proces îndreptat împotriva proprietarilor acestor case (mulţi dintre aceştia trebuind oricum să îşi plătească în continuare ratele), în primul rând pentru că aceste case aveau prea puţine camere pentru a adăposti numărul mare de muncitori veniţi în Bucureşti. Totuşi, mărturiile din Domenii, Clucerului sau din Vatra Luminoasă menţionează că numeroase case au fost confiscate de comunişti sau securişti, ai căror urmaşi le deţin şi astăzi. Probabil şi în Parcelarea Şerban-Vodă a fost vorba despre o confiscare masivă a locuinţelor, de vreme ce nimeni nu îşi aduce aminte de instituţia bisericească care a parcelat acest teren, iar mărturiile indică prezenţa a numeroşi ofiţeri după 1948.
 
Este dificil să clasificăm mărturiile locatarilor despre ei înşişi sau despre vecinii lor, cu atât mai puţin despre categoriile sociale care locuiau sau locuiesc în zonă. Desigur, Parcul Domenii are un anumit tip de locatari, total diferit faţă de cel din Parcelarea Verzişori-Tăbăcari. Unii îşi cunosc vecinii, dar relaţiile de vecinătate nu par a fi foarte dezvoltate. Cu cât parcelarea e mai mică dimensiune, cu atât probabilitatea ca vecinii să se cunoască e mai mare, unul dintre motive fiind şi lipsa unor spaţii publice (parcuri, amfiteatre etc.) în care vecinii să poată să îşi dezvolte aceste relaţii, cu excepţia parcelărilor Vatra Luminoasă şi Floreasca. În ultimul rând, mărturiile împletesc biografiile personale (memoriile despre părinţii sau bunicii), cu situaţia socială a celor care s-au mutat în parcelări, aceştia fiind responsabilii pentru intervenţiile nefericite asupra arhitecturii iniţiale a vilelor prin lipsa unei legături directe cu istoria parcelărilor.


(Parcelarea Steaua, anii treizeci)
 

[i] Linda Shopes, "What is Oral History", from the Making Sense of Evidence series on History Matters: The U.S. Survey on the Web , p. 5
[ii] Idem, p.5
[iii] Alessandro Portelli, "The death of Luigi Trastulli and other stories. Form and Meaning in Oral History", New York, 1991 p.52

0 comentarii

Publicitate

Sus