09.07.2014
Editura Cetatea de Scaun
Călin Hentea
Propaganda în război. O istorie universală
Editura Cetatea de Scaun, 2014Citiţi un fragment din această carte.

*****

Atunci când propaganda e mai puternică decât oricând

În timp de pace, de normalitate şi linişte socială propaganda politică nu doarme, ci îşi caută de lucru în forme benigne. Se întâmplă ceea ce s-ar putea numi o propagandă pozitivă, adică spre binele general al oamenilor asupra căreia este îndreptată. La noi, în istoria românilor a fost cazul propagandei pentru unirea Principatelor române, apoi pentru Marea Unire de la 1 decembrie 1918 şi mai recent propaganda pentru intrarea României în NATO. Aşadar nu orice campanie sau acţiune de propagandă trebuie stigmatizată apriori cu o conotaţie negativă, cu o prejudecată subversivă, ocultă.
 
Ce-i drept, omenirea a cunoscut în decursul ultimelor două secole mai mult o propagandă ticăloasă, desfăşurată de cei puţini împotriva celor mulţi, dar în interesul aproape exclusiv al primilor. Acest lucru a devenit evident atunci când crizele şi războaiele s-au încheiat, iar peste cenuşa propagandei ce a inflamat spiritele a apărut adevărul asupra absurdului şi ororilor nenorocite ce tocmai s-au petrecut. Aşa cum sperăm să rezulte din această rememorare istorică din perspectivă propagandistică a unor evenimente dramatice din istoria omenirii, efectele propagandei au fost devastatoare mai ales în timp de criză sau război. Cei care au profitat, temporar, de propagandă au fost invariabil doar liderii momentului, şi ulterior învingătorii. Din contră, au avut de suferit cei asupra cărora a fost năpustită propaganda, carnea de tun a fiecărei naţiuni, victimele sigure ale manipulărilor, inflamărilor, fanatismelor sau exceselor de tot felul, fie acestea naţionaliste, patriotarde, religioase sau sociale. De aceea, şi pe bună dreptate, propaganda este un concept ce continuă să suporte o pecete peiorativă.
 
Din multitudinea înţelesurilor atribuite propagandei, noi am propus o definiţie proprie (Hentea, 2008), la care ne-am raportat pe parcursul acestei cărţi: "Acţiuni de comunicare persuasivă planificate, susţinute de un sponsor, având drept scop final influenţarea şi chiar modificarea atitudinilor şi comportamentelor unei audienţe ţintă selectate, pentru satisfacerea unor interese politice ale sponsorului, folosind informaţii şi argumente false, parţial adevărate, denaturate şi exclusive, alături de cele adevărate şi însoţite de diverse forme de constrângere şi cenzură." În multe situaţii, ţinând seama de terminologia specifică momentului, propaganda nu va fi menţionată ca atare, în locul său fiind folosite concepte strâns înrudite cu acesta, precum război mediatic, relaţii publice, operaţii psihologice (PSYOPS), manipulare etc. Totuşi un aparat teoretic nu este suficient pentru a înţelege modul în care un concept - propaganda - a fost aplicat în realitate, printre oamenii timpului respectiv. De aceea am considerat absolut necesar drept punct de plecare o scurtă prezentare a principalelor date ce definesc istoric fiecare eveniment luat în considerare. De asemenea, identificarea unor caracteristici propagandistice ale evenimentului în cauză, credem că poate contribui la completarea contextului politic şi social în care s-au desfăşurat acţiunile de propagandă. Descrierea acestor acţiuni şi a cauzalităţii lor, a contribuţiilor aduse de diverse personaje implicate în întreaga poveste constituie miezul acestui volum. Aceste ingrediente propagandistice sale se regăsesc în numeroasele monografii dedicate evenimentelor, dar ele apar disparate, incluse într-un şir de fapte şi întâmplări fără a fi relevate ca atare, cu toate că uneori ele au avut consecinţe notabile. Mai mult decât atât, unele dintre războaiele şi revoluţiile discutate au devenit peste ani materie primă pentru exploatări propagandistice în conformitate cu interesele politice ale actualităţii respective. În fine un ultim segment de analiză l-am dedicat evaluării rolului, importanţei propagandei în deznodământul conflictului în cauză şi al consecinţelor acestuia.
 
În afară de evenimentele propriu-zise, am inclus în acest volum capitole dedicate propagandei desfăşurate într-o perioadă specifică, într-un stat anume, precum Republica Moldova, Iran, Coreea de nord, considerând semnificative evoluţiile din acel spaţiu pentru creionarea peisajului general în timp şi spaţiu al propagandei. Tot aşa am grupat într-un singur capitol evenimente aparţinând aceleiaşi categorii (vizite, aniversări, sărbătorile naţionale) încercând a stabili caracteristicile propagandistice comune, dar şi elemente de particularitate naţională.
 
Fără a avea pretenţia de a explica marile evenimente ale ultimelor două secole doar prin prisma propagandei, căreia i s-ar atribui astfel un rol predominant, credem că o lectură a istoriei din această perspectivă este nu doar incitantă, dar şi necesară. Necesară fie doar pentru a ne pregăti să citim şi să privim mai limpede conflictele din actualitatea imediată, care nu ştim cum vor fi prezentate mâine, atunci când ele vor fi istorie.
 
Cuprins
 
Prefaţă: Atunci când propaganda e mai puternică decât oricând
Cronologie a evenimentelor propagandistice din Antichitate până la Revoluţia Franceză
Când Papa făcea propagandă pentru război: Cruciadele, 1096 - 1270
Primul război mediatic: Războiul civil englez, 1642 - 1651
Unica revoluţie americană şi primul război colonial: Războiul de independenţă al Statelor Unite, 1775 - 1783
Apariţia propagandei de partid şi de stat: Revoluţia franceză, 1789 - 1794
Cronologie a evenimentelor propagandistice după Revoluţia franceză până la Primul Război Mondial
Succesul entuziasmului naţionalist-revoluţionar: Mişcarea Risorgimento, 1815 - 1871
Prima victorie a presei asupra guvernului: Războiul Crimeii, 1853-1856
Patriotism curat şi romantism propagandistic: Unirea Principatelor Române, 1859
Ştiri partizane, cenzură şi interese economice: Războiul civil (de secesiune) american, 1861-1865
Cum s-a ajuns la prima revoluţie comunistă: Războiul franco-prusac din 1870-1871 şi Comuna din Paris
Primele relatări româneşti de pe un front de luptă: Războiul de independenţă al României, 1877 - 1878
Fiecare pentru sine şi împotriva tuturor: propaganda statelor din Balcani, 1800 - 1945
În prag de război civil: Afacerea Dreyfus, 1894-1906
Primele făcături propagandistice: Războiul anglo-bur, 1899-1902
Cronologie a evenimentelor propagandistice din timpul Primului Război Mondial
Propagandă fără frontiere şi fără ruşine: Primul Război Mondial, 1914-1918
O propagandă improvizată: Războaiele României între 1913-1919
Când propaganda este benefică pentru naţiune: Marea Unire de la 1 decembrie 1918
Cronologie a evenimentelor propagandistice în perioada interbelică
O agitaţie şi un prăpăd care au zguduit lumea: Revoluţia bolşevică şi Războiul civil din Rusia, 1917 - 1922
Un binemeritat moment festiv: Încoronarea Suveranilor României la Alba Iulia, 1922
Intoxicare şi dezinformare la scară globală: Campaniile sovietice pentru pace şi dezarmare, 1932 - 1984
Preludiu la măcelul mondial: Războiul civil din Spania, 1936-1939
Cronologie a evenimentelor propagandistice din cel de-la Doilea Război Mondial
Propaganda totală în acţiune: Al Doilea Război Mondial, 1939 - 1945
- Germania
- Italia
- Marea Britanie
- URSS
- Japonia
- Franţa
Înşelare militară şi subversiune înainte de toate: Debarcările aliate din cel de-al Doilea Război Mondial
Sub semnul marilor puteri: Propaganda românească în cel de-al Doilea Război Mondial, 1941 - 1945
Cronologie a evenimentelor propagandistice în perioada Războiului Rece până la Războiul din Vietnam
Un război de propagandă stupid şi inevitabil: Războiul Rece, 1946-1990
Propagandă în poziţia de drepţi: persuasiunea şi îndoctrinarea comunistă în armata română, 1945 - 1989
Cameleonism, cenzură şi cultul personalităţii: Propaganda în timpul regimului comunist din România, 1945- 1989
O propagandă cu origini biblice: Războaiele arabo-israeliene, 1948 - 2008
Cel mai prost mediatizat război: Războiul din Coreea, 1950-1953
Propaganda de care era nevoie: Campaniile americane anti-sovietice, 1950 - 1965
Eşecul PSYOPS-ului francez: Războiul din Algeria, 1954 - 1962
Clişee versus fanatisme: Propaganda iraniană, 1953-2011
Pe aripile vântului în coliba unchiului Tom: Mişcarea pentru drepturi civile din Statele Unite, 1954 - 1968
O victimă a propagandei occidentale: Revoluţia din Ungaria, 1956
Cronologie a evenimentelor propagandistice de la Războiul din Vietnam până la sfârşitul Războiului Rece
Un război pierdut pe micile ecrane: Războiul din Vietnam, 1964 - 1973
Sub povara unui verdict de pe Front page: Ofensiva nord-vietnameză Tet, 1968
Opinia publică iese la luptă-n stradă: Evenimentele anului 1968
Eşecuri camuflate în victorii: Campaniile lui Mao, 1934 - 1976
Sub securea Kremlinului: "Primăvara de la Praga" şi invazia Cehoslovaciei, 1968
Tipic Războiului Rece: Războiul civil din Zair (R.D.Congo), 1978
Singuri împotriva sistemului: Mişcarea Solidaritatea din Polonia, 1980-1983
Lecţia engleză de propagandă: Războiul din insulele Falkland/Malvine, 1982
Un exerciţiu tactic pe viu pentru imaginea Americii: Invazia Grenadei, 1983
Un spectacol neaşteptat: Căderea Zidului Berlinului, 1989
PSYOPS şi rock-and-roll: Invazia din Panama, 1989-1990
Prima revoluţie transmisă în direct: Revoluţia română din decembrie 1989
Cronologie a evenimentelor propagandistice după încheierea Războiului Rece până în 2011
O contribuţie românească la istoria revoltelor: Fenomenul Piaţa Universităţii din Bucureşti, 1990
Prea mult zgomot pentru mai nimic: Propaganda românească postcomunistă, 1990 - 2009
În umbra Moscovei: Propaganda în Republica Moldova, 1989 - 2009
Primul război informaţional: Operaţiile Desert Shield şi Desert Storm din Irak, 1990-1991
Când PSYOPS-ul colaborează cu CIMIC-ul: Operaţia Provide Comfort I din Irak, 1991
Sânge, ştiri şi propagandă: Războiul civil din Bosnia-Herţegovina, 1992-1995
Un PSYOPS eşuat: Operaţia Restore Hope din Somalia, 1992-1994
Un PSYOPS reuşit: Operaţia Uphold Democracy din Haiti, 1994
Avatarurile propagandei ruseşti: Războaiele ruso-cecene din 1994-1996 şi 1999-2000
Întocmai precum în Evul Mediu: Propaganda dinastiei comuniste din Coreea de Nord, 1953-2011
Când Goliat se împiedică de David: Războiul dintre NATO şi Iugoslavia, 1999
Day of Infamy: Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001
O nouă temă de propagandă internaţională: Războiul mondial împotriva terorismului, din 2001
Imposibilul dialog între două civilizaţii prea diferite: Operaţia Enduring Freedom din Afganistan, din 2001
Salvaţi soldatul Jessica Lynch: Operaţia Iraqi Freedom din Irak, 2003
Când Goliat îl pune pe David la respect: Războiul de şase zile din Georgia, 2008
Un efect al reţelelor de socializare: Revoltele din "Primăvara arabă", 2011
Propagandă la cel mai înal nivel: Vizitele oficiale ale şefilor de stat
Având asigurată o imensă audienţă: Evenimentele sportive
Ceva pâine şi mult circ propagandistic: Aniversări şi comemorări
Atunci când putem să ne lăudăm în mod legal: Zile naţionale
Indice de nume
Bibliografie

0 comentarii

Publicitate

Sus