22.02.2015
Elementele noi, cheie, în aceste două serii traductive sînt evaluarea şi cotaţia, care sînt dinamice, procesuale, transformă viaţa însăşi, "viaţa nudă" în procesualitatea bursieră.
 
Noutate: măsurarea, evaluarea nu mai e statică, periodică, maşinalizantă (corpul-maşină), ci automat-spontană, continuă, coextensivă şi dinamică.
 
  • Barbara Cassin et Roland Gori, "« Tous grillés ! » Deux lettres ouvertes à ceux qui nous gouvernent", prefaţa la vol. col. Derrière les grilles. Sortons du tout-évaluation, Barbara Cassin (dir.), Paris, Mille et une nuits, 2014. Totul după modelul agenţiilor de cotare.
 
Grille: grilă de evaluare, gratii (zăbrele), grătar. Grillé: zăbrelit, închis cu zăbrele; prăjit, ars, stricat, scos din uz; desconsiderat, devaluat etc.
 
  • "l'évaluation relève du même type de rationalité « moderne » que la technique (disait Heidegger), le biopouvoir (disait Foucault) et le crime écologique";
 
  • "Les grilles s'auto- entretiennent. D'une part, nous décomposons nos actes, nos vies pour qu'ils puissent rentrer en ligne de compte (...). Vous mesurez la performance, fiction protéiforme extrêmement retorse puisqu'elle permet de transformer du non-mesurable en mesurable, de la qualité en quantité. (...) la qualité devienne une propriété émergente de la quantité. (...)".
 
Analiză, descompunere, "itemizare": "limbajul experţilor internaţionali".
 
  • "Le plus inquiétant avec les grilles, c'est qu'il s'agit toujours de prophétie auto-réalisatrice. On ne cesse de confondre la prévention avec la prédiction, comme dans les films d'anticipation (...): c'est comme si tout s'écrivait au futur antérieur." (16).
 
Eliminarea realului însuşi, abstractizare.
 
Barbara Cassin rămîne în, pare a privilegia paradigma - sau poate, mai curînd, momentul transcendent-represiv(ă) a(l) puterii. Eu înclin mai degrabă spre ipoteza imanentist-productivistă a lui Foucault. Oricum, trebuie să alegem strategic, în funcţie de eventualele beneficii ale luptei.
 
Distincţia, opoziţia nu mai sînt date (aşa cum presupune, exemplar, reprezentativ, Barbara Cassin), pentru că taberele nu mai sînt exterioare, puterea nu mai e transcendentă (tinde permanent spre). Dar tocmai pentru că graniţele sînt abolite profitabil (prin transcodare şi traducere permanentă), tocmai pentru că nu sînt date, trebuie recreate, reinstituie. Altfel spus, dacă vrem să ne luptăm, ca o luptă, o opoziţie să aibă cu adevărat loc, lucrurile trebuie re-politizate, adică, în cadrul indistinctului făcut să treacă drept egalitate ("de şansă") democratică, cînd de fapt e doar abolire de graniţe pentru economia mondială "le negru", pentru, literal, contrabanda economică generalizată, trebuie instituită opoziţia prieten/duşman fără de care (cf. Carl Schmitt) nu există politic şi politică. Iar această re-opoziţionare re-politizantă trebuie operată în primul rînd la nivel mental, cognitiv, epistemic, la nivelul "transcendentalurilor istorice" induse prin care dominaţiile se autojustifică preventiv.
 
(va urma)

0 comentarii

Publicitate

Sus