30.11.2016
Editura Spandugino
Solomon Marcus
Întâlniri cu Solomon Marcus
Editura Spandugino, 2011Citiţi un fragment din această carte.

*****

Prefaţă

Puţini oameni de ştiinţă (şi de cultură, în general), nu numai din România, au un palmares atât de bogat precum profesorul academician Solomon Marcus, dar, fapt şi mai important, puţini au un impact asupra domeniilor lor de activitate atât de puternic sau un număr atât de mare de elevi, continuatori, cercetători (oameni de cultură, în general) care au preluat idei şi rezultate, au dus mai departe ştafeta maestrului lor. Cel de-al doilea dintre coordonatorii volumului de faţă a fost pus de mai multe ori în situaţia (fericită şi uneori neobişnuită) de a face chemare la un volum aniversar Solomon Marcus, la diferite vârste rotunde, şi de fiecare dată au răspuns foarte mulţi autori, cu mult peste rata obişnuită în asemenea situaţii. La un moment dat, de pildă, un număr special de revistă (Fundamenta Informaticae) a trebuit scos nu dublu, aşa cum se mai întâmplă la aniversări, ci... cvadruplu, atât de mulţi au fost cei doritori să contribuie cu o lucrare la omagierea Profesorului.

Acele volume au fost însă profesionale, cu subiecte din matematică, lingvistică, informatică teoretică, bioinformatică, semiotică, domenii frecventate de Marcus. Acum, ne-am gândit la ceva deosebit, anume la o carte mai omenească; o carte cu amintiri, evocări, aprecieri (uneori critice) despre Marcus - colegul, prietenul, profesorul, matematicianul, omul de cultură, studentul, omul pur şi simplu.

Rezultatul este volumul de faţă - ca întotdeauna, mult mai întins decât se estima la început. Cartea începe cu două texte semnate de Solomon Marcus, care ne ajută să-i înţelegem viaţa şi ideile sale călăuzitoare. Ele completează fericit prezentarea operei sale şi a impactului ei.

Titlul cărţii exprimă exact scopul urmărit: să strângă laolaltă mărturii din partea celor care s-au întâlnit, în cele mai diferite împrejurări, cu Solomon Marcus (SM). Varietatea celor peste 450 de răspunsuri provine, în primul rând, din varietatea preocupărilor lui SM, care a explorat, succesiv sau concomitent, domenii ale matematicii, lingvisticii, informaticii, poeticii, semioticii, antropologiei culturale, a aplicat matematică în ştiinţe ale naturii şi în cele ale societăţii, s-a preocupat de istoria şi de filosofia ştiinţei şi de relaţia ştiinţei cu literatura, cu arta şi cu religia, s-a implicat în problemele educaţiei (la toate nivelurile ei), în cele ale cercetării şi în cele ale stării culturale a societăţii. Cei care contribuie la realizarea volumului de faţă provin în principal din unul sau altul dintre domeniile specificate mai sus, adică, practic, din cvasitotalitatea domeniilor culturii: matematicieni, informaticieni, lingvişti, scriitori, oameni ai şcolii, mecanicieni, fizicieni, chimişti, ingineri, medici, istorici, sociologi, economişti, finanţişti, filosofi, arhitecţi, arheologi, muzicieni, jurnalişti; sunt prezenţi şi un geograf, un documentarist, un pictor, un logician, un regizor.

Cele mai multe dintre colaborări sunt rezultatul invitaţiei primite din partea editorilor. S-a considerat însă necesar ca lor să li se adauge şi altele: mărturii publice din partea unor personalităţi dispărute, cum ar fi foşti profesori ai lui SM, foşti colegi şi foşti discipoli de mare valoare, scriitori şi alţi oameni de cultură, cercetători, foşti studenţi ai lui SM etc.; reacţii semnificative identificate în presă, în reviste de cultură; recenzii şi citări semnificative, în reviste sau cărţi de cultură, în reviste sau cărţi de specialitate (la toate acestea, nu se punea problema de a le reproduce în totalitate; ele sunt de ordinul miilor, cum se poate vedea în prezentarea operei lui SM, în prima parte a lucrării; au fost reproduse, aproape la întâmplare, doar câteva, ca ilustrare a acestui tip de reacţii la activitatea sa). Sunt astfel reprezentate în volum toate etapele vieţii sale (cu excepţia primilor ani de viaţă, despre care nu mai avea cine să depună mărturie), toate generaţiile cu care SM a interacţionat, toate promoţiile de studenţi sau doctoranzi cu care a lucrat, de la foşti studenţi actualmente octogenari până la tineri între 20 şi 30 de ani şi care provin din ţările în care a publicat sau / şi pe care le-a vizitat, unde trăiesc foşti studenţi ai săi sau s-a manifestat un impact al activităţii sale. Aşa se explică faptul că multe dintre colaborări sunt în limbi străine (engleză, franceză, germană, spaniolă, catalană).

Sunt reproduse şi fragmente din două scrisori personale: una, trimisă de la Departamentul de Matematică al Universităţii din California, San Diego, în 1991, de către fostul său student şi apoi doctorand, decedat între timp, Ştefan Buzeţeanu, iar cealaltă, recentă, din partea unui ţăran din judeţul Dolj, care s-a văzut dezarmat în a o lămuri pe nepoţica sa asupra faptului că regula de formare a numelor numerelor de la 11 la 19 este diferită de regula de formare a numelor numerelor de la 21 la 29. Dar nici SM nu cunoaşte răspunsul la această întrebare, care priveşte un fenomen observabil nu numai în limba română, ci şi în franceză, engleză etc.

Cunoscând aversiunea lui SM faţă de aprecierile exagerat superlative prilejuite de împlinirea unei anumite vârste, editorii au dorit să evite, pe cât este posibil, caracterul de "volum omagial". Probabil că nu au reuşit decât în parte acest lucru, dată fiind tendinţa multora de a se conforma unei tradiţii prea puternice pentru a o putea neutraliza. Au fost incluse şi unele aprecieri critice. Multe dintre evocări sunt substanţiale şi, sperăm, configurează un portret cultural, ştiinţific, uman foarte veridic al lui Solomon Marcus.

Se află în această carte mesaje din partea multor membri ai Academiei Române, unde SM aparţine Secţiei de Ştiinţe Matematice, dar nu lipsesc mesaje de la membri ai altor secţii: Fizică, Chimie, Ştiinţe Tehnice, Medicină, Informatică, Filologie, Istorie, Ştiinţe Economice, Filosofie, ca rezultat al faptului că SM are legături puternice cu domeniile respective şi militează pentru o Academie care realizează o unitate a cunoaşterii. În ceea ce priveşte domeniile în care SM are la activul său cercetări recunoscute de comunitatea ştiinţifică internaţională, trebuie să observăm că ele sunt reprezentate în volum prin personalităţi de vârf, somităţi în matematică, informatică, lingvistică, literatură şi teorie literară, semiotică, antropologie.

Cu tot numărul mare al celor care contribuie la acest volum, nu mai puţin mare este numărul celor care, dintr-un motiv sau altul, lipsesc din el, deşi mesajul lor ar fi fost foarte interesant. Organizatorii volumului s-au văzut limitaţi în acţiunea lor de amploarea impactului lui SM în domenii dintre cele mai variate şi au înţeles că însuşi SM s-a văzut depăşit în a monitoriza acest fenomen. Poate, cu o altă ocazie, un volum similar va fi mai cuprinzător.

Am fi vrut ca toţi autorii să beneficieze de fotografii, însă numai pentru o parte le-am avut la îndemână.

Cartea se încheie cu un eşantion de reacţii pe internet. Acestea sunt de cele mai multe ori anonime, îşi permit o libertate de exprimare care depăşeşte uneori regulile comunicării civilizate, dar acest tip de comunicare nu putea să lipsească dintr-o lucrare care-şi propune să dea o imagine cât mai completă a reacţiilor la activitatea lui SM în actuala configuraţie a societăţii româneşti. În aceeaşi secţiune finală, au fost incluse un interviu acordat de SM revistei Caţavencu şi două convorbiri ale sale pe Hotnews, amândouă urmate de reacţii ale publicului.

Mulţumiri speciale tuturor celor care ne-au sprijinit pe parcursul pregătirii acestui volum: Iuliana Bozkurt, Laura Cernat, Mihaela Chitilă, Daniel Cîrneanu, Smaranda Dinescu, Dorina Ivan, Beatrice Lăpădat, Sabin Nicoară, Adina Oprescu, Cristina-Alice Toma, Georgiana Vătafu, Sorina Woinaroski.

(noiembrie 2011)

0 comentarii

Publicitate

Sus