10.09.2019
Sunt zece ani de când s-a închis programul de master de antropologia spaţiului sacru pe care l-am păstorit, începând din 2001, cu profesorul Florin Biciuşcă, la UAUIM Bucureşti. Boom-ul interesului interdisciplinar pentru tema arhitecturii religioase se stinsese - deşi noi nu doar asta făceam, precum se vede din prezentarea de la jos. Au fost ani frumoşi, începuţi cu oblăduirea şi participarea +ÎPS Chrysostomos de Etna, CA, de fericită amintire (a trecut la Domnul anul acesta), răstimp în care, cu studenţii de atunci, am câştigat concursul pentru catedrala patriarhală (2002), am făcut tabere de vară la Muzeul Satului Vâlcean, am scos cărţi şi am făcut un proiect de cercetare. Aşa că m-am gândit că merită pomenit. Iată cum suna prezentarea programului nostru pentru primul an:

O motivaţie

În ciuda faptului că activitatea principală - cantitativ, dar şi ca însemnătate socială - a arhitecţilor în România după 1989 au reprezentat-o locuinţele şi bisericile de diferite denominaţii, aceste două teme, împreună cu tema conexă a monumentului şi mormântului, nu sunt studiate temeinic din perspectivă interdisciplinară, cu accent pe dimensiunea antropologică şi sacră a acestor programe arhetipale ale mediului nostru edificat dintotdeauna. Calitatea pauperă a locuinţei contemporane - chiar a celor mari, din materiale scumpe, absenţa unor programe serioase şi viabile de locuinţe sociale şi/sau colective pe de o parte şi degringolada în care se află edificarea de lăcaşuri de cult, mai cu seamă ortodox, ridicat practic în absenţa unei expertize arhitecturale de calitate cel puţin medie, fac extrem de necesară apariţia unui asemenea program de studii post-universitare.

Pare imperios necesar a continua şi aprofunda cele trei teme - legate împreună de tema subiacentă a sacrului şi a aşezării întru el - pe un nou palier de complexitate, în cadru unui program de studii master. În el ar trebui să se înscrie şi să participe atât studenţi absolvenţi ai facultăţilor de arhitectură şi urbanism, cât şi studenţi de la teologie, filosofie şi alte discipline socio-umane relevante pentru temă, care, împreună, să discute cu o serie de specialişti prestigioşi veniţi din diferite domenii aceste teme majore.

Spaţiul de curs este alocat în mod egal între studiul teoretic şi cel aplicat, astfel încât nu doar să se ridice problematica respectivă în atenţia cursanţilor, ci şi să se încerce identificarea unor posibile soluţii. Interesul nostru este acela de a implica echipele interdisciplinare de cursanţi în proiecte de cercetare şi proiectare care sunt dedicate exact temelor noastre, de la locuinţe colective şi sociale până la concursurile de monumente şi lăcaşuri de cult, atât pe plan intern, cât şi internaţional.

În fine, trebuie precizat că intenţia acestui program este de a deveni internaţional, suplinind mai cu seamă absenţa oricărui program similar din spaţiul creştinismului ortodox. Există programe care sunt dedicate studiului arhitecturii sacre din perspectivă islamică (MIT, cu sprijinul fundaţiei Aga-Khan) sau catolică (Notre Dame University, Illinois), dar nici unul care să se dedice actuălizării acestei problematici privilegiind perspectiva ortodoxă. Credem că acest program poate oferi un început în vindecarea acestei absenţe şi că, în timp, el se poate oferi cel puţin potenţialilor cursanţi din ţările ortodoxe.

Acest program - insistăm - se adresează în egală măsură absolvenţilor de facultăţi de filosofie, ştiinţe socio-umane, teologie, arte şi arhitectură. Nici un fel de alte cerinţe nu se impun candidaţilor, în afară de interesul asupra temei şi de lecturi medii pe care admiterea le presupune.

Structura programului de învăţământ:

Semestrul I: Antropologia locuirii. Casa
dr. Radu Drăgan: Antropologia spaţiului sacru; dr. Ciprian Mihali: Filosofiile locuirii; dr. Cristian Tiberiu Popescu: Istoria mentalităţilor româneşti; Cătălin Berescu: Seminar de antropologia obiectului contemporan; dr. Silviu Lupaşcu: Spaţiul real - Descrieri ale împărăţiei spiritului în textele unor mistici evrei, creştini, musulmani;
Curs cu invitaţi (în toamna anului 2001, cursul va fi susţinut de Arhiepiscopul Chrysostomos de Aetna, California, Senior Fulbright Scholar).
Curs practic/atelier: Arhitectura casei în comunitate. Prezentarea stadiului cercetărilor în privinţa locuinţei contemporane şi proiectarea unui habitat urban (com/unitate de locuire).

Semestrul II: Arhitectura memoriei: mormânt şi monument
Anca Manolescu: Simbolica spaţiului în Răsăritul creştin; Alexandru Nancu: Seminar despre relaţia dintre arta contemporană şi sacru; Sorin Dumitrescu: Spaţiul ideal şi arhitectura sa în icoanele răsăritului ortodox;
Curs cu invitaţi (cursul este o succesiune de prelegeri pe tema locuirii susţinute de specialişti din varii domenii legate de problema artei monumentale şi a artei funerare);
Curs practic/atelier: Artă şi arhitectură funerare la Mincu, Brâncuşi, Aldo Rossi. Analiză de teren şi proiect de semestru: Monument/Mormânt.

Vara va avea loc o tabără de arhitectură în luna august. Pentru 2002 se preconizează o tabără organizată împreună cu Fundaţia Habitat şi Artă în România în colaborare cu Muzeul Satului din Râmnicu Vâlcea. Ca şi în anii trecuţi, programul va îmbina prelegerile cu proiectarea şi construirea unor locuinţe sociale-pilot şi/sau a unei capele.

Semestrul III: Tema abordată: Hermeneutica spaţiului sacru
Ieromonah Iustin Marchis: Perspective teologice ortodoxe asupra arhitecturii sacre; prof.dr.arh. Sanda Voiculescu: Arta sacră creştină; lector dr. Augustin Ioan: Spaţiul sacru azi;
Curs cu invitaţi (cursul este o succesiune de prelegeri pe tema locuirii susţinute de specialişti din varii domenii legate de problema arhitecturii religioase creştine, evreieşti şi musulmane);
Curs practic la atelier: Arhitectura în religiile cărţii. Arhitectura creştină (ortodoxă, greco-catolică, catolică) contemporană. Invitaţii sunt autori de proiecte şi realizări contemporane. Analize de teren şi proiect cu temă la alegere: Biserică sau centru social/comunitar creştin. Mânăstire sau restaurare, revitalizare, conversie a unui obiect/ansamblu. Nota bene: Proiectarea se va face în echipe; studenţii de la alte facultăţi decât arhitectură sau urbanism vor participa la aceste echipe interdisciplinare drept consultanţi şi vor primi notă în această calitate.

Pentru conformitate,
Augustin IOAN

0 comentarii

Publicitate

Sus