29.12.2019

Cuvînt de deschidere al Masterclass-ului "Lidia Vianu's Students Translate" - Contemporary Literature Press (25 noiembrie 2019)Atragere spre traducere, încurajare - DAR ŞI punere în gardă. Pasiune ŞI circumspecţie.
Sub semnul sciziunii, al antinomiilor, al contradicţiei, paradoxului. ŞI-ŞI
Traducătorul e Omul însuşi.
 
Dintotdeauna mi-am dorit, am visat să traduc. Nu ştiu cum e fără să traduci, cum poate cineva să se priveze de această plăcere, DAR ŞI de această experienţă intrelectuală unică, ireductibilă şi poate chiar "intraductibilă".
Dar nu e uşor să intri.
Traducerea e infinită pentru că traducerile sînt relative.
Problema profesionalizării continue, a calităţii traducerii prin comunicare intraprofesională. Constituirea ca breaslă - oferă autonomie, deci putere, respect. Ieşire din izolare. Pentru a fi recunoscuţi şi a avea influenţă trebuie ca mai înainte să ne organizăm noi înşine ca profesie.
Traducere - ŞCOALĂ. Şcoală de traducere în Universitate - DAR ŞI în afara ei, traducătorii între ei, unii cu alţii, comunicare continuă.
 
Traducătorul - AUTOR.
Tradătorul - AGENT.
 
O nouă conştiinţă culturală prin centralitatea traducerii - o nouă vizibilitate a traducătorilor: traducătorii trebuie să se afirme în primul rînd ei înşişi, să se arate, să se exprime, sînt principalii experţi literari (şi nu numai). Fac ceva ce nu face nimeni. Traducerea e unică şi ireductibilă, dar asta e încă ceva nou dpdv cultural, pentru care trebuie luptat.
Traducerea e (persupune):
 • un tip unic de cercetare
 • artă literară
 • MUNCĂ - dar cum poate fi măsurată, normată munca traducătorului, traducerea ca muncă. Problema negocierii contractelor.
 • ŞCOALĂ
Maturitatea, gradul de civilizaţie al unei culturi (!) se măsoară şi după statutul tradătorului.
 
Traducătorul este un AUTOR: proprietate intelectuală morală inalienabilă, traducătorul îşi cesionează doar temporar drepturile, nu îşi vinde definitiv produsul. Atenţie, deci, la contracte!
 
ANTINOMII, APORII, CONTRADICŢII, PARADOXURI. Sub semnul acestora stă viaţa şi munca traducătorului.
VOCAŢIE // PROFESIE
 • TEST: ca să ştii că vrei şi poţi cu adevărat să fii traducător, începe prin a traduce în taină ceva de plăcere, adică fără angajament, fără contract, ca să vezi cum te simţi
 • DAR nu lucra niciodată fără contract. Plata la predare + royalties (dividende). Să ceri să vezi tirajul.
 
 • Traducător dedicat, "specializat" (auto-specializat, de preferinţă) ("traducătorul lui..."): fixare, relaţie specială, particularizată, famuiliarizare
 
 • DAR trebuie ŞI să traduci orice, cît mai divers, ca să ai competenţe
 
Deci SPECIALIZARE + DIVERSITATE
 
 • plăcere, pasiune
 • profesionalism
 
Contradicţia de bază e de fapt pozitivă, în spaţiul ei ne mişcăm, dă speranţă, motivează optimismul:
 • Nu există nici INTRADUCTIBILE ABSOLUTE, ci doar dificultăţi de traducere, care trebuie întotdeauna negociate diplomatic: trebuie să dai, să cedezi ceva ca să primeşti, dar altceva. Principiu "tactic": la greu, nu poţi cîştiga decît decalat, în altă parte, la alt nivel, nu tot acolo, în acel punct al confruntării. Îţi iei "revanşa" în alt punct sau mai tîrziu.
 • DAR nu există nici TRADUCERE PERFECTĂ.
Problema traducerii automate, a motoarelor de traducere: trebuie combătute ca principiu şi utilizate limitat, controlat.
 
Revin la problema esenţială, aceea a INTRĂRII PE PIAŢĂ, ÎN PROFESIUNE.
 • Ideal ar fi să ai tu iniţiativa, să propui tu, să-ţi faci loc "venind cu locul de acasă", ca să zic aşa, făcîndu-te indispensabil. Făcînd cercetare, testîndu-te, iniţiind.
 • Dar asta nu se poate chiar de la început, deci prima fază e seriozitatea, dovedirea seriozităţii. DAR ŞI vigilenţă contractuală, care poate atrage respect. Double bind în lanţ.
ARTLIT: "spate", cadru, solidaritate profesională: nu putem fi autonomi decît ca un corp profesional (din nou, aparentă contradicţie). Individual sîntem pradă uşoară, sîntem atacabil, precari, "precariat".
 
 • Plăcerea traducerii
 • Neplăcerea de a fi prost plătit, de a nu putea să-ţi profesionalizezi plăcerea trăind profesional din exercitarea plăcerii şi a pasiunii.
 
AUTONOMIZARE
 • Pasiune, plăcere, dedicare
 • Seriozitate
 • Vigilenţă
 • Iniţiativă
 • "Specializare"
 • Colaborare şi Solidaritate
 • Comunicare intra-profesională
 • Etc.
 
Veniţi în ARTILIT, ca să ne sfătuim cum să dobîndim greutate ca să ne putem transforma pasiunea într-o profesie justă!

0 comentarii

Publicitate

Sus