19.01.2020
Boltanski [Christian, expo Faire son temps, Pompidou] şi Sophie Calle [Ce să facem cu morţii noştri]: din toată arta contemporană contemporană [actuală - Ha!] (ce ştiu eu) arta şi morţii (nu moartea: de atîta preocupare pentru moarte - a lor, viitoare, abstractă -, oamenii - toţi - îi uită pe morţi - concreţi, vii, ca noi - dar puţin altfel). Artă memorială, dar comună, şi fără contra-eroizare: mortul ca mort - doliul. Artă funebru-memorială: moartea însăşi (transfigurată) ca memorie. Numai arta poate face asta: să facă din nimicirea însă memoria însăşi.
 
Arta preia existenţele ca atare. Nu le salvează, nu le mîntuie (arta nu este vreo religie - care nu este artă, adică nu prea procedează cinstit, arta e realism, doar nivelurile diferă), ci se identifică - în fragilitate - cu ele.
 
artă = viaţă
moarte
fragilitate
 
(NU POT SĂ PROPOZIŢIONALIZEZ. EXPUN. [SCRIU "CHINEZEŞTE". "PICTEZ".])
 
Peter Hujar [Speed of Life, Jeu de Paume]. Fotografiază tot. Fotografizază animale (care se uită la cel care se uită, este făcut de artist să se uite la ele) şi oameni (mulţi celebri) în poziţii de relaxare, culcaţi, într-o rînă, în pat, dar nu dormind.
 
Gay = alteritate = [NU PROPOZIŢIONALIZEZ: NU SCRIU, NU DEDUC, NU JUDEC, nu duc, nu deportez; FĂRĂ FRAZE: trans-frastic, infra-frastic, "infrastic"] = reciprocitate, schimb de priviri cu oameni [în relaxare, subiecte-obiect: subiectivare doar ca obiect al privirii, postură "animalică"], case, animale, peisaje [ALTEREALITATEA].
 
Poziţia ["animalizantă": relaxat, dezarmat la pîndă] culcat, într-o rînă. Ieşire din postura reificant "subiectală" [subiectivarea reifică].
 
  • Subiect - ochi, faţa
  • Obiect - corp
 
Dublu. Dramatizare imanentă.  
 
El Greco [Grand Palais]. Pictează mat, de unde modernitatea. Mat, sculptural, "caravagesc", teatral în sine: drumul Est-Vest, dintr-o provincie în alta, peste centru (capitala Italie nu l-a acceptat). Plus "miniaturialitatea" şi portabilitatea de icoană bizantină a tabloului (infectarea cu sărăcie-adresabilitate a Renaşterii senioriale), TRANSPORTATĂ, TRANS-PUSĂ, DUSĂ dintr-un loc în altul la propriu. Artist-trans-ducere. Cu cîrca.
 
Abia umbrele dau relief.
 
Toulouse-Lautrec [Résolument moderne, Grand Palais]. Materialism, naturalism, "trivialitate", satirism - DESEN. Desenul (ca eminamente pragmatic) care împunge (vertical, referenţial) şi unifică (morfo-sintactic). Contact direct. Transmisie tactilă (atinge, împinge, plesneşte). Rapid şi vertical, comunicant cu realitatea, penetrant - totul prin/ca DESEN. Totul sub semnul desenului. Viteza. Desen - afiş. Toată modernitatea. Foarte bun titlul expoziţiei. Pictură jurnalistică, "picto-jurnalist", "pictează (zugrăveşte) realitatea", la propriu. Adică insuportabil.
 
Reporter. Presa.
 
Desen (direcţii):
  • presă
  • publicitate (afiş)
Viteză.
 
FĂRĂ PROPOZIŢII
 
Reiese un gigant. Toată topologia (şi tropologia) modernităţii.
 
Pre-expresionist (Grosz). Pacea bordelurilor şi a locurilor "de perdiţie". Henry Miller, "Clichy". Mai bine murim de sifilisuri & alcoolisme (vastă tipologie) decît de gloanţe. Mai bine să mori de viaţă decît de moarte.
 
Cînd colorează, uneori parcă împroaşcă: blow-job pictural.
 
Etc.

0 comentarii

Publicitate

Sus