19.02.2020
Editura Vremea
Ediţie îngrijită de Fabian Anton
Mănăstirea Văratec în arhivele Securităţii. Agenta Vasilica între Dumnezeu şi Satan
Editura Vremea, 2019*****
Intro

Una dintre cele mai interesante şi apreciate colecţii de carte ale Editurii Vremea, Poveştile Văratecului, oferă cititorilor o surpriză editorială de proporţii: al treilea titlu este dedicat Mănăstirii Văratec în arhivele Securităţii, având ca "personaj principal" pe agenta "Vasilica", de fapt stavrofora Nazaria Niţă. Ediţia este îngrijită de Fabian Anton.

Vreme de 22 de ani, Nazaria Niţă a fost stareţa Mănăstirii Văratec; numele ei este menţionat pentru prima oară în colecţia Poveştile Văratecului în al doilea volum de dialoguri cu Maica Benedicta, Oameni şi întâmplări din Văratecul de altădată. Iar portretul pe care Maica Benedicta i-l face este unul de laudă. Nazaria Niţă avea imaginea unei călugăriţe culte, vorbitoare de limbi străine, un om foarte drept, uneori dură în relaţia cu monahiile, dar o persoană cinstită şi disciplinată. Avea studii teologice universitare şi vreme de opt ani de zile a slujit ca administrator şi cântăreţ la Reprezentanţa Bisericii Ortodoxe Române din Ierusalim (1965-1973). Întoarsă acasă, a devenit stareţa Mănăstirii Văratec.

Dincolo de imaginea pe care a reuşit să şi-o creeze şi menţină, stravrofora Nazaria Niţă a colaborat cu Securitatea. Mai clar, în anul 1959 a fost recrutată, "pe baza materialelor compromiţătoare, folosindu-se în acelaşi timp sentimentele ei patriotice", pentru a supraveghea informativ maicile de la Văratic:. Aceleaşi organe de Securitate au trimis-o şase ani mai târziu la Ierusalim, cu misiune clară: "îndeplinirea unor sarcini informative sub acoperirea de administrator al Căminului şi bisericii ortodoxe din acel oraş".

Cartea de faţă, Mănăstirea Văratec în arhivele Securităţii - Agenta "Vasilica" reprezintă o culegere de documente a cărei apariţie o credem oportună în momentul în care, în istoriografia românească a ultimilor treizeci de ani, a fost publicat doar un număr nesemnificativ de lucrări dedicate evoluţiei uneia dintre cele mai controversate figuri ale ortodoxiei româneşti din anii impunerii comunismului.

Documentele prezentate provin din Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii - CNSAS (dosarele 4417/I şi 4417/II - Fondul SIE) fiind în majoritate materiale ale Serviciilor de informaţii din perioada 1962-1976 - extrem de importante pentru analiza critică a modului de tratare a instituţiei Bisericii Ortodoxe. Ele au fost aranjate cronologic, ţinând cont şi de importanţa lor, fiind atât rapoarte emise de către Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.), cât şi note informative semnate cu numele conspirativ "Vasilica" de către stareţa mănăstirii Văratec, stavrofora Nazaria Niţă.

Fragment
13

U.M.0123 / I Bucureşti[i]
U.M. 0176[ii] Bacău
Data 5 Decembrie 1964
STRICT SECRET
Exemplar unic
SE APROBĂ,
VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI
DE MINIŞTRI ŞI MINISTRU AL
AFACERILOR INTERNE,
General Colonel
ALEXANDRU DRĂGHICI


RAPORT
privind instruirea agentei NIŢĂ N.
conspirativ "VASILICA",
cu sarcini informative externe

Născută la 7 mai 1928, în comuna Dragomireşti, raionul Piatra Neamţ, regiunea Bacău, fiica lui PAVEL şi MARIA, călugăriţă, studii la Institutul Teologic Bucureşti, de profesie ghid-muzeolog la mănăstirea Văratec, raionul Târgu-Neamţ, unde şi domiciliază.

Sus-numita a fost recrutată ca agentă la 21.IV.1960, pe bază de sentimente patriotice, de către Secţia Raională M.A.I. Târgu-Neamţ, fiind folosită atât pentru supravegherea informativă a unor călugăriţe din mănăstire, ce se aflau în atenţia Organelor de Securitate, cât şi pentru semnalarea turiştilor din ţări capitaliste care vizitează mănăstirea.

Din materialul existent la mapa sa de lucru şi din caracterizările ce i s-au făcut de către ofiţerul de legătură, rezultă că agenta s-a achitat în condiţii bune de sarcinile primite şi s-a străduit să păstreze conspirativitatea sarcinilor încredinţate.

Dintre sarcinile mai importante pe care agenta le-a rezolvat menţionăm pe cele legate de cunoaşterea stării de spirit din mănăstire în urma aplicării Decretului 410/1959, referitor la îndepărtarea unor călugări, urmărirea activităţii legionarei BENEDICTA BRAGA[iii], fostă călugăriţă, şi date privind comportarea imorală a unor călugăriţe cât au stat în mănăstire.

În timpul colaborării s-a dovedit a fi sinceră, semnalând fără rezerve aspecte din activitatea călugăriţelor care prezentau interes pentru Organele de Securitate. La 17 octombrie şi 3 decembrie 1964 agenta a fost contactată şi de către un ofiţer din cadrul [...][iv] care a constatat că sus-numita corespunde scopului pentru investirea cu sarcini informative externe.

Raportăm că "VASILICA" a fost propusă în luna septembrie anul curent de Patriarhia de la Bucureşti pentru a merge la Ierusalim în calitate de administratoare a Căminului şi bisericii româneşti din oraş.

În baza acestei propuneri, la 10 noiembrie anul curent, comisia de vize şi paşapoarte i-a aprobat ieşirea din ţară, iar la 28 noiembrie anul curent, M.A.E. a solicitat viza legaţiei Israel din Bucureşti, urmând ca, în termen de 10-15 zile, s-o primească.

Prin trimiterea agentei "VASILICA" la Ierusalim se crează condiţii ca ea să ne semnaleze persoanele ce vor vizita Căminul şi biserica românească de acolo şi să culeagă informaţii de la vizitatorii care prezintă interes pentru munca noastră.

Din verificările făcute recent asupra lui "VASILICA" prin agentură şi persoane de încredere, atât la mănăstire cât şi în comuna sa natală, n-au rezultat aspecte deosebite.

La întâlnirea din 3 decembrie s-a arătat preocupată de felul cum va reuşi să se achite de sarcinile ce i se încredinţează de biserica şi Statul român, cerând sprijinul Organelor noastre faţă de care susţine că este ataşată.

Apreciem că se poate pune bază pe cele afirmate de ea, întrucât activitatea de până în prezent confirmă acest lucru.

Ca lipsuri constatate în activitatea şi caracterul agentei menţionăm:
Manifestă nervozitate în momentul când i se arată unele lipsuri cu privire la felul cum trebuia să rezolve sarcinile trasate.
Plânge repede când este pusă să vorbească de persoane apropiate ei (părinţi, fraţi) care au unele necazuri (bolnavi).

Îşi dă seama de aceste sensibilităţi şi caută ca, prin autoeducare, să le lichideze şi să devină mai calmă şi mai stăpână pe ea în orice împrejurări.

Raportăm că "VASILICA" are în ţară părinţii şi 5 fraţi a căror situaţie este următoarea:
NIŢĂ PAVEL, tată, în vârstă de 66 de ani, neîncadrat politic nici în trecut şi nici în prezent, este colectivist în g.a.c. Dragomireşti.
NIŢĂ MARIA, mamă, în vârstă de 62 de ani, colectivistă, neîncadrată politic. Ambii domiciliază în comuna Dragomireşti, raionul Piatra Neamţ.
PURICE LUCREŢIA, soră, în vârstă de 42 de ani, colectivistă, membră a P.M.R., domiciliază în comuna Şendriceni, raionul Dorohoi.
TĂUTU ELENA, soră, în vârstă de 33 de ani, colectivistă, neîncadrată politic. Domiciliază în comuna Dragomireşti, raionul Piatra Neamţ.
BOCA DESPINA, soră, în vârstă de 28 de ani, de profesie învăţătoare la Şcoala de 8 ani din comuna Căciuleşti, raionul Piatra Neamţ, unde şi domiciliază. Nu este încadrată politic.
NIŢĂ PAVEL, frate, în vârstă de 24 de ani, surdo-mut. Lucrează în g.a.c. şi locuieşte la părinţi.
NIŢĂ NICOLAE, frate, în vârstă de 22 de ani, de profesie electrician la o întreprindere din Iaşi. Concomitent urmează şi cursurile serale ale Facultăţii de Construcţii din cadrul Institutului Politehnic din Iaşi. Este membru al P.M.R.

Menţionăm că "VASILICA" se află în relaţii foarte bune cu părinţii şi fraţii ei, de care este foarte mult ataşată, acest lucru constituind alături de comportarea şi activitatea ei până în prezent, o garanţie că, odată ajunsă în străinătate, va avea o comportare demnă.

Faţă de cele de mai sus
PROPUNEM:
Să se aprobe instruirea agentei "VASILICA" cu sarcini informative pe care să le rezolve cu ocazia şederii ei la Ierusalim.

Planul de măsuri privind sarcinile concrete ale agentei va fi prezentat separat.

ŞEFUL DIRECŢIEI REGIONALE
M.A.I. BACĂU
Colonel RADU DUMITRU
ŞEFUL DIRECŢIEI "C"
SOCOL PETRE[v]
DE ACORD
SECRETAR GENERAL M.A.I.
General Maior
DOICARU NICOLAE[vi]

[i] Unitatea Militară 0123/I se ocupa cu informaţiile externe.
[ii] U.M.0176 Bacău - indicativ aparţinând Direcţiei Regionale Bacău.
[iii] Benedicta Braga (1919 - 9 august 2005) maică. Fost ghid al mănăstirii Văratec. A plecat din România în 1978, pentru a sluji la mănăstirea cu hramul "Schimbarea la Faţă" din Ellwood City, Pennsylvania, SUA. În 1987 a ctitorit o nouă mănăstire cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" în Rives Junction, Michigan, SUA. A fost urmată, în 1989, de fratele mai mic, arhimandritul Roman Braga, devenit duhovnic al mănăstirii.
[iv] Lipsă în text.
[v] Socol Petre (26.07.1927 - 1986) general maior la Centrul Special de Instruire. În decembrie 1964 avea gradul de colonel şi şef de direcţie la Direcţia Generală de Informaţii Externe - Direcţia "C.". A mai purtat numele de serviciu "Petrescu Petre".
[vi] Doicaru Nicolae (21.04.1922 - 1990) general‑colonel în Ministerul de Interne şi prim‑adjunct al ministrului (1977). La 7 martie 1978 este numit Ministru al Turismului. În decembrie 1964 avea gradul de general‑maior şi secretar general la Ministerul Afacerilor Interne. A mai purtat numele de serviciu "Vrânceanu".

0 comentarii

Publicitate

Sus