11.04.2021

Tot ce e important şi (deci) (adică) problematic, neaşezat şi (în felul acesta) destabilizant (sau, mai precis, re-stabilizant), nu numai subversiv, ci şi înnoitor, are, acum, de-a face cu traducerea, cu ideea practică de traducere. Este, chiar, unul dintre principalele semne ale lui acum.

Într-o carte a, probabil, unuia dintre cei mai înnoitori, atenţi, lenţi ("diferinzi"), sensibili şi profunzi - poeţi deci, gîndire "la contact" şi filosofie "de teren" - gînditori (adică) ecologişti ai momentului, Manières d'être vivant. Enquêtes sur la vie à travers nous ("Moduri de a fi viu. Anchetă asupra vieţii prin noi", Actes Sud, Arles, col. "Mondes sauvages. Pour une nouvelle alliance", 2020) a lui Baptiste Morizot, neo-gînditor-scriitor din "anturajul" lui Bruno Latour, gînditor pozitivant al marilor înaintaşi Deleuze-Derrida, deja corifeu al noii ecologii care deconstruieşte nu numai ideea separatoare, binarizantă, obiectificantă de "natură" (cf. deja Descola), ci şi pe aceea de "mediu", preferînd să vorbească de "viu", ca producător de viaţă, gînditor-scriitor care produce simptome textuale, pe "pielea" şi în textura scrisului, a gîndirii în contact, la contactul corporal, "întrupat", cu alteritatea viului de care depindem, care ne hrăneşte, opunîndu-ni-se, fugind şi ascuzîndu-se de noi şi, în felul acesta, desenîndu-ne, croindu-ne, oferindu-ne calea (scriitură de urme împletite, urzeală de urme), "pista", scrisul ca urmă pe urmele viului fugind discret de noi - aproape peste tot e vorba, vine vorba de traducere, pista scrisului se întîlneşte cu urmele gîndirii traductive, scrisul "propriu" devenind, pe nesimţite, traducere: urme pe(ste) urme, în urme, din urme. A urmări pentru a nu vîna.  

Traducere şi (nouă) ecologie, deci, "ajustare" continuă, "co-evoluţie" (de)scriptivă, scriitură experimentală, traducătoare şi traductivă. Încercînd, de exemplu, în munţii din ţinutul Vercors, să comunice cu lupii urlînd ca ei, el se simte "bîiguind, gîngăvind asemenea unui copil" în limba lupilor ("je «parlais loup»: "vorbeam «lupeşte»"), "barbarul unei fiare": afect nou, creator, experimental, afect "diplomatic", de cercetare şi întîlnire, de-centrare desăvîrşită a umanului prin limbă şi ca traducere "pe urme".

Enormă intuiţie oferită, la întîlnire.

Reclaim. Recueil de textes écoféministes choisis et présentés par Émilie Hache ("Reclaim. Culegere de texte ecofeministe alese şi prezentate de Émilie Hache", Cambourakis, 2016) se deschide, pur şi simplu, cu o "Note de traduction", pentru ca foarte repede, în introducerea de prezentare, să vină vorba de intraductibilitate, de intraductibilul termen-concept-"slogan"-cuvînt de ordine Reclaim, care, la fel ca şi alţi termeni-concepte-cheie ale gîndirii scriptiv-traductive feministe precum empowerment sau (atît de actualul) care, trebuie folosiţi, transmişi "fără a-i traduce", marcîndu-le, în propriul text traductiv, ca atare, intraductibilitatea, adică traductibilitatea infinită, obligaţia de a transpune, de a "trăda" regimul şi registrul discursivului şi chiar pe cel al lingvisticului.

Nefăcînd, aici, deocamdată, decît se semnalez aceste cîteva urme, aceste cîteva "pete" de pe noua "piele" a gîndirii (sau pe pielea, ultrasensibilă, a noii gîndiri re-întrupate), nu voi face decît să trimit, la rîndul meu, mai departe, să trans-mit şi să trans-pun (şi trans-spun) senzaţia, pre-sentimentul că a traduce este scrisul viitorului, scrisul la viitor, al prezentului (deschis, transmis) către viitor. Dar nu în sens cronologic, ci în sensul a ceva-mereu-după(-noi), a ceva ce nu vom cunoaşte şi realiza actual niciodată, făcut şi care trebuie practicat permanent la prezent tocmai pentru a deschide şi a trimite, a face posibil prezentul, alte şi alte prezenturi după prezent: post-prezentul, re-prezentul (perpetua repetare a prezentului ca prezent, nu ca repetare), viitorul ca re-prezentant al prezentului ros, muşcat, mîncat permanent de trecut (prezentul trebuie să se re-prezinte, să se re-prezente).

Traducerea este scrisul la viitor, scrisul cu viitorul, cu viitorul inclus (ca să-l deschidă, să-l menţină deschis). Scrisul superior, înalt (pentru a mă exprima retro-versiv, retro-traductiv) e traducere către o limbă necunoscută, neatestată, dar inevitabilă, ca, tocmai, viitor.

Traducerea, scris viitor, scriere a viitorului, scris superior.

Tradusul e rugăciunea mea. Oratio mentis.

0 comentarii

Publicitate

Sus