09.05.2021

Bogdan Ghiu

Propunere de înfiinţare a unui departament funcţional integrat în cadrul MNAC

Draft 01/01.02.2016

Document de lucru


Unitatea MNAC Docu-Media (MNAC Docu-Media Unit)

Patrimonializare şi valorificarea patrimoniului. Patrimonializarea şi valorificarea patrimoniului sînt practic una şi aceeaşi operaţie: un element de arhivă, depozit, colecţie etc., dar în special o menifestare actuală nu devine cu adevărat obiect de patrimoniu, adică nu i se adaugă valoare, decît dacă este valorificat ca atare, iar valorificarea patrimoniului înseamnă considerarea arhivei, depozitului, colecţiei şi în special a menifestărilor din prezent din perspectiva transformării lor în obiecte de patrimoniu. Dincolo de încadrarea juridică, patrimonializarea presupune selecţie şi schimbare de statut, care înseamnă schimbarea tratamentului la care este supus un obiect/manifestare. Este o perpectivă infra-critică.

Pornim de la principiul că nicio manifestare din cadrul MNAC nu trebuie să rămînă nedocumentată şi neexploatată multi-medial, deci patrimonializată-valorificată patrimonial, altfel spus explotată şi speculată specific.

Prin această strategie de domentare-valorificare, MNAC nu face decît să pună în practică şi să intensifice misiunea educativă, pedagogică şi formatoare care îi revine ca instituţie publică de cultură. Ea va avea, de asemenea, darul de a realiza şi de a disemina imaginea publică favorabilă a MNAC


1.     Audio-video

Practic, fiecare expoziţie şi manifestare organizată de MNAC şi în cadrul MNAC va fi supusă unui tratament multi-medial, fiind multiplicată şi valorificată în special audio-video, dar şi print.

Asta presupune: interviuri, discuţii exclusive cu artiştii şi/sau curatorii realizate de jurnalişti, critici de artă, comentatori şi specialişti din afara muzeului şi din interiorul acestuia, tururi ghidate ale expoziţiilor, sesiuni de întrebări-răspunsuri cu publicul, seminarii academice etc. Tipul, profilul şi dimensiunile fiecărui material în parte, invitaţii şi punctajul discuţiilor sînt decise în cadrul MNAC Docu-Media Unit. Materialele vor fi traduse şi subtitrate în română dacă se vor desfăşura în limbi străine şi, respectiv, în româneşte dacă vor fi în alte limbi.

Ele vor fi postate parţial pe siteul MNAC, accesul la documentele integrale fiind contra cost. Ele vor fi proprietatea MNAC prin cesiune de drepturi, ceea ce poate presupune unele costuri, dar şi posibilitatera vînzării (valorificării) lor.

Majoritatea acestor materiale critice şi, implicit, de promovare, cu mare potenţial de marketing, vor fi audio-video, realizate la rîndul lor de artişti video, ceea ce nu va face decît să le adauge valoare.

Documentarea-valorificarea video va fi preponderentă şi continuă, multiplicînd, de fapt, activitatea MNAC, ea avînd dublul avantaj de a fi, pe de o parte, mai puţin costisitoare şi, pe de altă parte, de a fi "la modă", în acord cu gustul epocii.

De asemenea, activitatea de documentare-valorificare va avea şi meritul intern de a integra, articulînd-o şi orientînd-o strategic, activitatea tuturor compartimentelor MNAC, însăşi programarea fiind efectuată prin feedback anticipat al activităţii de documentare-valorificare, care devine astfel, cum spuneam, şi un vector de promovare.


2.     Organizare de evenimente conexe (în vederea valorificării evenimentelor principale)

Materialele video de diverse tipuri pot fi înregistrări cu public, performative, live, ceea ce multiplică canalele de diseminare şi include în spectacol reacţiile publicului ca îndemn pentru reacţiile publicului virtual. Se pot inventa activităţi specifice concepute tocmai în vederea valorificării şi a diseminării lor multimediale.

Economia de mijloace este evidentă: printr-o strategie integrată de concepţie a laturilor documentare, valorificare şi, deci, programare şi, implicit, promovare, se pot atinge ţinte diferite, pe canale diferite şi prin evenimente unice.

3.     Print

Activitatea de print trebuie să se supună noii economii a rarităţii, deci a extra-valorii printului în actualul context medial conceput de instantaneismul audio-video.

Tipăriturile MNAC vor fi polarizate: tipărituri uzuale, imediate, de informare, şi publicaţii care vizează o durată mai lungă, o arhivare de lux. Altfel spus, iconografic, tipar de foarte bună calitate, iar discursiv, problematizare, conceptualizare, critică, etc.

 

4.     Televiziune internă, streaming video live (în cazul unor evenimente), pe siteul muzeului.

 

Concluzii

În ansamblu, strategia MNAC Docu-Media Unit va asigura atît un palier (pol) audio-video continuu interactiv, "popular" prin însuşi mediul abordat, coextensiv activităţii ca atare a MNAC şi provocînd, în plus, noi tipuri de activităţi care să îmbogăţească paleta instituţional-expresivă, deci atractivitatea publică a muzeului, cît şi un nivel print "înalt", "de lux", academic, problematizant şi chiar monumentalizant, care să urmărească nu doar sincronicitatea cu tematizări şi conceptualizări actuale ale artei, ci să încerce să-şi asume discutatea dintr-o perspectivă regională specifică, deci creaţia tematic-conceptuală.   

0 comentarii

Publicitate

Sus