16.05.2021

"It is decided that matter is transitory and illusory like the shadows on a wall cast by firelight; that we dwell in a cave, in the cave of our flesh, which is also matter, also illusory; it is decided that what is real is outside the cave, in a light brighter than we can imagine, that matter traps us in darkness. That the idea of matter existed before matter and is more perfect, ideal. [...] It is decided that matter is passive and inert, and that all motion originates from outside matter. That the soul is the cause of all movement in matter and that the soul was created by God [...]  That matter is only a potential for form or a potential for movement..." (Susan Griffin, Woman and Nature: The Roaring Inside Her, Harper & Row, Publishers, New York, 1978, pp. 5-6)

Dacă, deci, cultural şi istoric vorbind, aşa "It is decided", dacă aşa a decis şi a stabilit "It" (iar azi, acum, am putea deja spune, preciza: IT), şi aşa, încă, a rămas pînă azi, ca materia să fie aşa cum, parodic, polemic cu întreaga istorie a filosofiei şi a credinţelor împărtăşite, rezumă acest celebru manifest al ecofeminismului, intrînd în expoziţia Resurrected Matter, este deja o minune, o fază pre-alchimică pare a fi fost operată deja de către artişti prin simpla verticalizare a materiei, care - secret, deja, alchimic - nu poate fi operată şi nu poate opera, nu poate fi făcută să opereze singură, de la sine, să se opereze, să opereze asupra ei înseşi pentru a se auto-transmuta imanent şi a opera marele salt, învierea şi re-învierea, decît dacă e răsculată, verticalizată.

Verticalitatea Materiei, prin artă, pregătirea ei, Materia răsculată - termen, desigur, politic, pentru că, trebuie repetat acest lucru, în imaginaţia noastră atît de veche, atît de ne-liberă, atît de pre-strructurată şi de "gramaticalizată", de formalizată, de pre-formată şi, azi, de supra-formatată, Materia este orizontală, supusă, pasivă, în aşteptarea Prinţului şi a Principiului, masculin şi ceresc, desigur, a Formei active şi exterioare, transcendente, care să vină s-o afecteze, să o trezească la viaţă fecundînd-o, însămînţînd-o, violînd-o, rănind-o, sacrificînd-o: pentru a deveni Spirit, materia trebuie mai întîi ucisă, înfrîntă - sacrificată.

Aceasta e logica, logica istorică şi logica istoriei.

Dar iată că artiştii ştiu, află, descoperă altceva, un secret şi mai mare, şi mai adînc dat fiind că inobservabil: înainte de toate, mai înainte de a fi ucisă, sacrificată, pentru a putea fi trans-pusă în/ca Spirit, Materia trebuie deja trezită, stîrnită, pusă să-şi trezească propriile Forme, să trezească, să activeze, în ea, potenţialul şi potenţialitatea Formelor. Pentru a putea interveni din afară, Forma, Principiul Formal trebuie să poată fi "aşteptat" de o potenţialitate imanent materială a Formei: de Formele ascunse în Materia însăşi, de pre-formarea acesteia.

Şi asta doar artiştii o ştiu. Şi tocmai acest Mare Mister ni-l arată, ni-l şopteşte această expoziţie. Pentru început.

0 comentarii

Publicitate

Sus