01.11.2005
1Avec la Mort devantl'homme franchit l'écorce
touche à la moelle
afflue vers le cœurSon œil retrouve grain
ses pas rabattent les piègesSa main ajuste la clef.

2Ni les neiges
ni la verdeur
Ni l'écart
ni les ruses
Ne rebutent l'acharné
au visage collé d'os
Bientôt
nous nous coucherons
dans ses archives sans frontières
Bientôt
nous coulerons
au fond du lit de tous
Sous la cotte fraternelle
d'eau de terre et de vent.

3Peuples plantes bêtes
On agonise
on sombre
on s'éteint en tous lieux!
Répandue
en parcelles de chair
de nerfs de sève
de souffles de sang
la vie croît ____
Puis s'inverse
devant la seule issue
Morte vie
figée dans l'absence et le givre
Puis germe
qui surnage et craque
dans chaque vertèbre du froid.

4Aucune main ne tient la terre
Aucun regard ne la contient
Si Dieu est
il ne sait point se dire ______
Sur nos solsbattus d'orages
bordés de phares
heurtés de rêvesAucune grille ne ferme le temps.

5Avec la Mort devant
la terre mâche fleurs et cris
l'argile recouvre les remparts


« Je »
parle sans nœuds


Avec la Mort devant
les brindilles s'écartent
les barrières se dissipent
l'énigme s'inverseLa plaine s'est dilatée.

6Morts stagnantes
Mort-espace
Morts hérissées
Mort très lisse
Morts furieuses
Mort sous les arches
Morts qui ruissellent
Vers la Mort
aux reflets abolis.

7


Nous
soudés au temps
coulés dans le projet
serrés contre l'armatureNous
à la solde du passé
à la charge du présent
Nous
soutenus par nos mains
secourus par nos signesheurterons de front la mort
Nous
dans l'opiniâtre genèse
où s'œuvre notre liberté
garderons
œil de pèlerin
et charge d'étoiles.

8Mort


sous ton image propice
retombent les décorsles printemps s'affûtent
l'aube s'aiguisera
Mort

sous l'image suprême
la vie boit l'existenceJe m'étends sur ma face
J'enfante le large.

9Si la mort était morte
d'où s'élèveraient les métamorphoses?Face au temps insoluble
nos rêves se lasseraient
Renaître perdrait son filon.
10Avec la Mort devant


Les socles explosent !


Avec la Mort devant


Ce qui a son

Résonne.11Nous qui avons encore à vivre
ferons entorse à l'infiniNous romprons les plaines d'éternité
nous violenterons la trame sans paille
nous piocherons les champs engourdis
Nous qui avons encore à vivre
coulerons sueur dans les mots
presserons nos appels dans les terriers
enfoncerons fleur et sel
dans l'épaisseur des mondes __
Avant que notre sang ne se minéralise
nous qui avons encore à vivreparlerons de ronces et d'âme
de ciment et d'argile
de naufrages et d'épis.

12Nos jours
Pétris de racinesCerclés de liens
Touchés de lumièrePoignarderont l'opaquede leur sève continuée.

13Le feu prend


le feu lâche_____
Selon l'espace

selon l'écoute

selon l'amour.

14Avec ce cœur qui plombe ta chair
avec ce regard qui voyage
avec ce corps qui te resserre
avec ces années qui te rythmentDans la forêt de tes gestes
Dans l'aventure de ta parolePortant l'atlas de tes souvenirs:Tu retourneras à tes osBlanchi de tes viscères
purgé de ton sang
filtré au crible de la mort


Tu te nicheras dans tes os


Jusqu'à l'ultime échange.

 
1Cu Moartea înainteomul trece de scoarţă
atinge măduva
se prelinge spre inimăOchiul devine sămînţă
paşii închid capcaneMîna potriveşte o cheie.

2Nici zăpezile
nici frăgezimea
Nici depărtarea
nici vicleniile
Nu domolesc încrîncenatul
cu chip cioplit de os
În curînd
ne vom întinde
peste arhivele sale fără de hotare
În curînd
ne vom scurge
în adîncul unei albii comune
Pe sub mantia frăţească
de apă de pămînt şi de vînt.

3Popoare plante jivine
Agonizăm
ne întunecăm
ne stingem pretutindeni!
Împrăştiată
în bucăţi de carne
de nervi de sevă
de respiraţii de sînge
viaţa o ia înainte ____
Apoi se răstoarnă
în faţa singurei ieşiri
Viaţă moartă
înţepenită în absenţă şi chiciură
Apoi sămînţă
ce pluteşte şi crapă
în fiece vertebră a frigului.

4Nici o mînă nu păstrează pămîntul
Nici o privire nu îl cuprinde
Dacă există, Dumnezeu
nu ştie defel să-şi spună numele_____
Pe tărîmurile noastrebiciuite de furtuni
încercuite de faruri
izbite de viseNici o îngrăditură nu închide timpul.

5Cu Moartea înainte
pămîntul urzeşte flori şi strigăte
lutul acoperă metereze


"Eu"
vorbesc fără poticniri


Cu Moartea înainte
crengile se dau în lături
zăgazurile apun
taina se întoarceCîmpul s-a destrămat.

6Morţi lîncezite
Moarte-întindere
Morţi tulburate
Moarte foarte netedă
Morţi înfuriate
Moarte pe sub corăbii
Morţi care se scurg
Către Moartea
cu unduiri curmate.

7


Noi
cei legaţi de timp
cei turnaţi în năluci
cei încinşi în armuriNoi
cei în solda trecutului
cei în grija prezentului
Noi
cei sprijiniţi de mîinile noastre
cei salvaţi de semnele noastrene vom izbi din plin de moarte
Noi
cei ce în stăruitoarea facere
unde se clădeşte libertatea noastră
păstra-vom
ochiul de peregrin
şi bocceaua de stele

8Moarte


sub arătarea ta fericită
se năruie priveliştiprimăverile se ascut
răsăritul se va subţia
Moarte

sub arătarea ultimă
viaţa soarbe din existenţăMă întind pe faţă
Dau naştere depărtării.

9Dacă moartea ar fi moartă
de unde s-ar ivi prefaceri?Visele noastre s-ar stinge
în faţa timpului aspru
Reînvierea şi-ar pierde tîlcul.

10Cu Moartea înainte


În aer sar piedestalurile!


Cu Moartea înainte


Cel încărcat de sunet

Şuieră.

11Noi cei cărora ne mai este dat să vieţuim
nesocoti-vom nesfîrşireaVom destrăma cîmpii de nemurire
vom rupe pînza fără de împletitură
săpa-vom tărîmuri neclintite
Noi cei cărora ne mai este dat să vieţuim
vom picura sudoare în cuvinte
chemări vom strivi în vizuini
flori şi sare vom înfige
în adîncul lumilor__
Înainte ca sîngele nostru să ajungă piatră
noi cei cărora ne mai este dat să vieţuimvom cuvînta despre spini şi despre suflet
despre ciment şi despre lut
naufragii şi spice.

12Zilele noastre
Frămîntate de rădăciniÎmprejmuite de frînghii
Atinse de luminăVor înjunghia întunecatulcu seva lor nestăvilită.

13Focul încinge


focul dezleagă_____
După loc

după ascultare

după iubire.

14Cu inima aceasta care atîrnă greu în carne
cu privirea ce se preumblă
cu trupul ce te strînge
cu anii ce te vînturăÎn desişul gesturilor tale
În volbura cuvîntuluiDucînd hrisovul amintirilorVei face drum întors către oaseAlbit de măruntaie
limpezit de sînge
despovărat de moarte


În oase căuta-vei adăpost


Pînă la schimbul de pe urmă.

 

Referinţa:

Andrée Chedid (n. 1920) - «La Mort devant», în volumul Cavernes et soleils, Paris, Éditions Flammarion, Collection «Poésie», 1979, 172 p. in 8o, ISBN 2-08-064170-0, p. 71-99.


Traducere din limba franceză de Luiza Palanciuc.

0 comentarii

Publicitate

Sus