20.11.2005
În primăvara lui 2005, imediat după Paşti, participam pentru a treia oară în mai puţin de un an la un concurs pentru ocuparea unuia dintre posturile de conducere din cadrul a ceea ce se numeşte, prescurtat, SRR, adică Societatea Română de Radiodifuziune, altfel spus Radioul public – serviciul public de radiodifuziune, echivalentul în materie de radio al mult mai cunoscutei TVR.

Nemulţumit de respingerea mea sumară, pe care o consideram subiectivă şi arbitrară, dacă nu neapărat imediat-demonstrabil politizată, atunci oricum voit, răuvoitor-neprofesionistă, după cel de-al doilea concurs la care participasem făcusem, atît cît îmi stătuse în puteri şi atît cît mi se dăduse, colegial, concursul în presă, „scandal”, contestînd public nu numai şi nu atît rezultatul acelui concurs, cît mai ales modul părtinitor, manipulativ de organizare al concursurilor pentru accesul la funcţii de conducere în Radioul public.

La sfîrşitul lui iunie 2005, am fost ales membru în noul consiliu de administraţie al acestei mari corporaţii media de interes naţional. Înţelegînd să-mi fac datoria publică pentru care am fost mandatat, m-am preocupat, alături de colegii mei, de reformarea, altfel spus de normalizarea Radioului, cel puţin în ceea ce priveşte calitatea managementului acestei instituţii.

Din aceeaşi datorie, ţin să informez, acum, public că la Radio România – în baza unei noi organigrame, prin care am urmărit reducerea drastică a posturilor ineficiente, redundante, clanice de şefi – se refac, începînd cu data de 5 decembrie 2005, concursurile pentru ocuparea posturilor de conducere. Condiţiile de concurs sînt, în sfîrşit, echitabile, oferind şanse mult crescute de asigurare a imparţialităţii, a obiectivităţii şi a transparenţei evaluării.

Comisiile, în primul rînd, au fost extinse. Va exista o pe care fiecare membru al comisiei o va semna şi pe baza căreia se vor calcula mediile, adică notele şi, deci, clasamentele finale ale concursurilor, limitîndu-se astfel, dacă nu excluzîndu-se în totalitate posibilităţile de „dirijare” şi de „aranjare” a rezultatelor. În plus, va exista o ponderare procentuală a notării, repartizată echilibrat între CV-memoriul de activitate, proiectul de management şi interviu.

Pentru a deschide şi a uşura accesul competenţelor tinere (în sens atît biologic, dar mai cu seamă istoric) dinăuntrul şi din afara Radioului, candidaţii nu vor mai trebui să prezinte o experienţă de conducere (în cazul posturilor de top – director de departament –, aceasta a fost redusă la 1 an) şi nici să-şi mai piardă, ca pînă acum, timpul umblînd după analize şi cazier judiciar: vor declara pe proprie răspundere că sînt apţi, şi doar cine va cîştiga şi va fi angajat va trebui, ulterior, să-şi probeze aceste declaraţii.

Repet: fac acest anunţ – în speranţa că el va fi preluat şi i se va face, informal, publicitate – tocmai pentru a consolida circulaţia unor informaţii de interes public.

Miza acestor concursuri o constituie tocmai asigurarea calităţii informaţiei de interes public, a jurnalismului radiofonic practicat pe bani publici.

Vizitaţi adresa www.srr.ro, citiţi condiţiile de concurs şi, dacă vă simţiţi în acelaşi timp responsabili faţă de meseria de jurnalist şi faţă de ameliorarea sferei publice din România, dar şi înzestraţi şi pregătiţi în această direcţie, înscrieţi-vă şi participaţi!

Noi am schimbat condiţiile de acces, dar fără candidaţi serioşi, atît din interiorul cît şi din afara instituţiei, care să profite de ele, Radioul public nu se va putea schimba şi nu-şi va putea moderniza, europeniza standardele administrative şi editoriale.

Ne vedem la concurs!

Bogdan Ghiu Membru al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

0 comentarii

Publicitate

Sus