17.01.2023
Scrieți cu Times New Roman la 12p și 1,5 rânduri (echivalent la cca. 500 cuvinte / pagină; atenție, trebuie să aveți un minim de 30 pagini x 500, la care se adaugă aparatul critic - bibliografie, resurse web / webografie și lista ilustrațiilor, plus ilustrațiile însele). La doctorat, un minimum de 150 pp x 500 cuvinte / pagină. Dacă e cazul, o Addenda (anexă) cu materiale interesante, dar care nu fac parte din lucrarea propriu zisă.

Introducerea: a) întrebări de cercetare / ipoteze; b) metodele de cercetare folosite, care sunt unghiuri / modalități de plonjon în tema aleasă. Metodele sunt parțiale, o cercetare atentă folosește metode multiple pentru a pune în evidență diferitele fațete ale unei teme. c) Conceptele proprii metodei / metodelor folosite, cu definiții (citate, deoarece consacrate și, mai bine, parafrazate); d) stadiul la zi al cercetării / cunoașterii în domeniul / tema lucrării. Asta înseamnă o descriere foarte scurtă a cărților celor mai importante din bibliografia la zi (aprox. 300 de ani vechime maxim - ca argument de autoritate, peste 30 ani - cu semnalarea receptării critice petrecute de la apariție în prezent). De asemenea, în arhitectură, o dizertație prezintă și un număr de studii de caz documentate.

Cum se citează: minimal, oricum nu mai mult de 5% din textul / ideile unei cărți, restul se parafrazează, citându-se sursa în ambele cazuri. Cum se întocmește o bibliografie (ordinea alfabetică a numelui de familie al autorului / autorilor); titlul cărții - cu italice, titlul unui articol sau capitol în ghilimele; loc de apariție, editura, anul (la rigoare, se scrie și ISBN pentru cărți, ISSN pentru reviste).

Bibliografia: în ordinea alfabetică a numelui de familie a autorului. Titlurile de cărți și reviste se scriu cu italice, titlurile de capitole și de articole se scriu între ghilimele. Ordonați publicațiile aceluiași autor în ordinea inversă a anilor de apariție, cea mai recentă e prima. Este esențială relevanța cărților prezente în bibliografie. Veți fi prezentat-o deja succint în introducere, la stadiul la zi al cunoașterii. Tot acolo explicați și receptarea critică a lucrărilor apărute cu mai mult de o generație în urmă, adică aproximativ 30 ani. Dacă e ediție revăzută și adăugită, nu strică să indicați și anul ediției princeps.

La resurse web, ordonați-le după ordinea alfabetică a titlului site-ului. Nu uitați să treceți la fiecare data consultării.

0 comentarii

Publicitate

Sus