17.12.2002
Filă de jurnal
Miron Radu Paraschivescu
(Vălenii de Munte, 4 martie 1968
)
[imagine © Dinu Lazăr]

Zăpezi mereu - Şi viscolul mai iute
Se-aşterne pe Teleajen şi grădină
Se strânge cerul în vinetele-i cute
Tu singură aici ramâi regină
Copila mea, pătrunsă de nelinişti
Precum doar apa unui lac, amară,
În care dorm netulburate linişti
La vântul rece-al morţii se-nfioară.Dar n-am să-ţi spun spectacolul barbar
Când prin zăpezi răzbate doar noroiul
De toate astea, vreau să n-ai habar:
Un crez mai crud îşi creşte-n tine-altoiul.

0 comentarii

Publicitate

Sus