05.06.2023
Elena Sasu și Evelyn Popa sunt eleve în clasa a VII-a la Colegiul Național "Gheorghe Șincai" din Cluj-Napoca. Vă prezentăm între 1 și 5 iunie 2023, cinci proze ultrascurte scrise de ele în limba engleză, împreună cu traducerea în limba română. Textele au fost traduse împreună cu profesoara lor de limba engleză, Andreea Curte.

Desire

"Have you ever wanted something so badly and tried so hard to achieve it? Well, I have.

"I always knew desire was the best motivation. Living for success, the applause and appreciation that would come with it. I would feed off of fame.

Fact is, with fame comes great responsibility, or so I was told. Since my childhood I have had a well-oiled "good or bad" detector, being aware of the "bad" that surrounded me as well as the "good".

Ever since I voiced my burning desire to become a household name, a force to be reckoned with, my family warned me about the danger and the temptations that it may come with. I wasn't fazed, because the voices in my head always had my back.

All until my hunger and desire became what my voices fed off of and I ended up taking someone's life. Or maybe my life. All I know is that the black and white seemed to merge into grey, taking my sanity with it as well.

Dorință

"Ți-ai dorit vreodată ceva foarte mult și ai încercat mult să-l atingi? Eu da."

"Întotdeauna am știut că dorința este cea mai bună motivație. Trăind pentru succes, aplauzele și aprecierea care ar veni cu el. M-aș hrăni din faimă."

Adevărul este că odată cu faima vine o mare responsabilitate, sau așa mi s-a spus. Încă din copilărie am un detector de "bun sau rău" bine uns, fiind conștientă de "răul" care mă înconjura precum și de "bun".

De când mi-am exprimat dorința arzătoare de a deveni un nume, o forță de care să se țină seama, familia mea m-a avertizat despre pericolul și tentațiile cu care poate veni această forță. Nu am fost bulversată, pentru că vocile din capul meu mă susțineau.

Totul până când foamea și dorința mea au devenit ceea ce mi-a alimentat vocile și am ajuns să iau viața cuiva. Sau poate viața mea. Tot ce știu este că alb-negru părea să se contopească în gri, luându-mi și sănătatea mentală cu el.

0 comentarii

Publicitate

Sus