17.05.2007
Vocile copiilor ar trebui să fie cele mai convingătoare atunci când este vorba de viitor. De aceea, proiectul Strălucirile apei de Serge Folie a avut nevoie de concursul unui cor de copii profesionist care să-i dea viaţă asemenea apei însăşi, sursă epuizabilă a vieţii de al cărei viitor incert suntem răspunzători cu toţii.

Deloc întâmplător, acest cor a fost să fie Corul de Copii al Radiodifuziunii Române pregătit de dirijorul Voicu Popescu, formaţie a cărei valoare constantă a depăşit de mult prin faimă graniţele ţării.

În mod paradoxal, valoarea profesională ridicată a unui ansamblu de asemenea gen se îndepărtează fatalmente de publicul ţintă, mai ales de categoriile mici şi medii de vârstă, repertoriul dedicat lumii inocente a celor mici fiind preluat de regulă de formaţii corale de amatori. Din fericire, întâlnirea dintre tema gravă propusă de Serge Folie în cadrul acestui proiect presupunând sunet, lumină şi mesaj al textului vorbit şi profesionalismul Corului de Copii Radio a fost una de bun augur, colaborarea dintre compozitor, membrii ansamblului şi dirijorul Voicu Popescu fiind concretizată într-un spectacol unitar, pregătit cu minuţiozitate şi înfăţişat cu bucurie publicului.

Înscriindu-se într-un gen de fuziune a tipurilor de discurs, spectacolul aduce în prim plan tema fragilităţii echilibrului natural îmbinând poezia cu expresia coregrafică şi cu muzica privită ca o diversă combinaţie de culori sonore. Vocile copiilor sunt înscrise în combinaţii timbrale cu instrumente de percuţie şi instrumente create şi recreate în dimensiunea digitală, creîndu-se astfel transparente trimiteri către inefabilul strălucirilor apei. Ideea purităţii este astfel trecută din sugestia auditivă către cea poetică şi mai departe în cea vizuală, creîndu-se astfel un macrounivers coerent şi reconfortant.

Necesitând o pregătire cu totul specială care s-a întins pe durata mai multor luni, Corul de Copii Radio demonstrează că este o formaţie artistică a zilei de azi. Un ansamblu artistic dornic de a se racorda la evoluţia artei spectacolului, într-un context în care efectul vizual se întrepătrunde tot mai mult cu rigoarea performanţei sonore.
Din fericire, proiectul nu a avut viaţa scurtă a performanţelor de o seară, spectacolul fiind programat mai întâi la Bucureşti, în faţa unui Studio de concert "Mihail Jora" al Radiodifuziunii plin nu numai de părinţii celor aflaţi pe scenă, cât şi la Sibiu - capitala culturală europeană. Celor două spectacole din ţară le-a urmat un turneu la Lyon, oraşul de origine al compozitorului Serge Folie, unde Strălucirile apei au încântat publicul pe parcursul a patru reprezentaţii.

Nu este prima dată când Corul de copii radio se confruntă cu provocări muzicale atât de complexe şi sperăm că ambiţia dirijorul Voicu Popescu de a duce mai departe o tradiţie ce a depăşit deja jumătate de veac va contribui la menţinerea vieţii artistice atât de fragile a unui ansamblu a cărui existenţă este parcă în permanenţă ameninţată de comercialul care invadează până la sufocare şi zona muzicii pentru copii.

0 comentarii

Publicitate

Sus