12.11.2003
Leonard Oprea
The book of Theophil Magus or 40 Tales about Man
Editura 1stBook Library, 2003


traducere de Bogdan Ştefănescu, prefaţă de Vladimir Tismăneanu
Citiţi un fragment din această carte.


*****


O voce autentic diferită...
(prefaţă la ediţia americană)
de Vladimir Tismăneanu


Leonard Oprea, strălucit scriitor român, autorul al unor opere de ficţiune şi non ficţiune, este unul dintre cei mai importanţi, cu adevărat originali, scriitori est europeni, contemporani.

L-am cunoscut personal în 1990, dar i-am citit operele cu mult înainte de această dată. Trebuie să subliniez faptul că Leonard Oprea a jucat un rol important, ca dizident anti-comunist, în opoziţia culturală din timpul dictaturii lui N. Ceauşescu, în România. Deşi era larg cunoscut ca fiind un scriitor de ficţiune, scrierile lui au fost cenzurate şi apoi interzise în anii '80. A fost implicat în activităţi îndreptate împotriva dictaturii comuniste, suferind mereu din cauza hărţuirilor miliţiei.

Remarcabilele lui opere de ficţiune, printre care emoţionantul roman Cămaşa de forţă, precum şi un binecunoscut volum de proză scurtă, Radiografia Clipei, au fost interzise de cenzură şi nu au putut fi editate decât după revoluţia anti-comunistă din decembrie 1989.

Cărţile lui Leonard Oprea au fost elogiate de critica din România, care a comparat viziunea lui cu cea unor scriitori ca Orwell, Aldous Huxley, şi, în anumite privinţe, cu cea a lui Thomas Mann (în Muntele Vrăjit), sau Borges şi Coelho.

Eluzive, greu de prins în formule simpliste, cărţile lui Leonard Oprea sunt cu adevărat originale, mărturisind o experienţă umană şi o sensibilitate aparte. Istoria şi psihologia se amestecă într-un dialog complex, inefabil, cu adevărat misterios, cititorul fiind magnetizat de intuiţia autorului în incursiunile pe care le face în viziunile, obsesiile, fricile şi traumele personajelor.

În 1999, Leonard Oprea a venit în Statele Unite ale Americii. Curajos, aş îndrăzni să spun chiar eroic, el decide să se reinventeze ca scriitor american din Europa centrală. Cărţile pe care le-a scris după venirea în SUA (vezi sfârşitul articolului) au fost bestseller-uri cu un serios impact în cultura românească.

Scrierile de ficţiune ale lui Leonard Oprea impresionează în special prin puterea lor narativă. El este un povestitor desăvârşit, întotdeauna capabil de înţelesuri şi implicaţii adânci, care construieşte perspective neaşteptate şi imaginează curajoase întorsături de evenimente.

Povestirile din Cartea lui Theophil Magus sau 40 de Poveşti despre Om sunt situate într-o stranie ţară a nimănui, unde viaţa devine cu adevărat magică.

Aş defini scrierile lui Leonard Oprea ca pe nişte splendide expresii ale unei viziuni originale asupra lumii noastre fragmentată şi împrăştiată, dar totuşi minunată.

Avem aici o voce unică, o perspectivă singulară care îşi are rădăcinile în lumea neobişnuită, exotică şi totuşi familiară a lucrurilor care sunt şi nu sunt, în acelaşi timp, ceea ce par a fi.

Vreau doar să adaug că limba americană pe care o scrie combină descoperirea sensurilor ascunse ale cuvintelor cu un fabulos simţ secret al umorului.

De un fatalism paşnic, senin, aceste scrieri sunt o continuă invitaţie la autocunoaştere şi autoscrutare, la admiterea faptului că înţelesurile ascunse ale acestei lumi se află în omniprezenţa transcendentalului (ceea ce Arthur Koestler numea "scrierea invizibilă" sau "limba destinului").

Cartea lui Leonard Oprea va fi pentru cititorul american o voce proaspătă, originală, neinhibată, pe care vă invit cordial să o ascultaţi.

(Vladimir Tismăneanu este scriitor, eseist, editor, profesor la universitatea Maryland; director al Centrului de studii ale Societăţilor post-comuniste).
Alte opinii asupra cărţii:

Povestirile lui Leonard Oprea îşi trag seva dintr-un filon de înţelepciune atemporală, de tipul celei pe care o poţi descoperi în Biblie sau în cărţile marilor înţelepţi ai omenirii. De altfel, chiar la nivel stilistic ele amintesc de morala şi farmecul caracteristice povestirilor din Pateric. Dimensiunile reduse ale fiecărui text sînt susţinute de un miez pilduitor. Autorul nu se lasă în nici un fel furat de jongleriile stilistice ale prozatorilor contemporani, oferind cititorului, înainte de toate, o carte despre suflet. (din prefaţa lui Liviu Antonesei la ediţia românească a volumului, Editura Polirom, 2001)

În Cartea lui Theophil Magus o mare varietate de teme sacre sau profane, arhaice, mitice sau contemporane (Moses, Gandhi, Crăciunul, copii, jurnalismul, pelerinajul etc.) servesc drept stimulente pentru această aventură literară, scrisă cu umor, cu înţelepciune şi spirit viu, o adevărată provocare la dialog adresată cititorului (Norman Manea - scriitor, eseist)


PS:
Cărţi publicate în româneşte din Ciclul Theophil Magus:

1. Cele nouă învăţături ale lui Theophil Magus despre magia transilvană,
Editura Polirom, Colecţia Hexagon, 2000, text coperta IV: Mircea Mihăieş

2. Cartea lui Theophil Magus sau 40 de Poveşti despre Om,
Editura Polirom, Colecţia Ego, 2001, Prefaţa: Liviu Antonesei, text coperta IV: Nicolae Steinhardt

3. Meditaţiile lui Theophil Magus sau Simple cugetări la început de mileniu III,
Editura Polirom, Colecţia Ego, 2002, Prefaţa: Lidia Ciocoiu, text coperta IV: Vladimir Tismăneanu

0 comentarii

Publicitate

Sus