25.02.2010
Come Fill The Cup
by
Omar Khayyam

Come, fill the cup, and in the fire of spring
Your winter garment of repentance fling.
The bird of time has but a little way
To flutter - and the bird is on the wing
.


Vino, cupa umple-mi

Vino, cupa umple-mi şi-n al primăverii foc
Veşmântu-ţi cel de iarnă şi de căinţă zvârle-l
Timpu-şi bate aripa, prea scurt... şi-ndată
îşi ia zborul.

(Traducător: Andrada Ganea-Vissarion, Masterat Traducerea Textului Literar Contemporan, anul 1, grupa 2)



The Garden of Love
by
William Blake

I went to the Garden of Love.
And saw what I never had seen:
A Chapel was built in the midst,
Where I used to play on the green
.

And the gates of this Chapel were shut,
And "Thou shalt not" writ over the door;
So I turned to the Garden of Love,
That so many sweet flowers bore
;

And I saw it was filled with graves,
And tombstones where flowers should be;
And Priests in black gowns were walking their rounds,
And binding with briers my joys and desires
.


Grădina iubirii
de William Blake

Am mers în Grădina iubirii.
Şi am văzut ce nu văzusem nicicând:
O Capelă stătea ridicată,
În verdeaţa în care crescusem jucând.

Intrările Capelei stăteau ferecate,
Şi "Să nu" zăcea scris peste poartă;
Aşa m-am întors la Grădina iubirii,
Cu dulcile-i flori încărcată;

Şi am văzut-o grea cu morminte,
Şi-n loc de flori, pietre de căpătâi;
Pioşi treceau preoţi în negre robe,
Legând în trandafir sălbatic dorinţa-mi dintâi.

(Traducător: Anca Bălăşoiu, Masterat Traducerea Textului Literar Contemporar, anul I, grupa 1)

0 comentarii

Publicitate

Sus