09.11.2011
Editura Casa Radio
În slujba voastră în toate timpurile. Mesaje şi convorbiri radiofonice ale
M.S. Regele Mihai I al României

Editura Casa Radio, 2011


Citiţi un fragment din această carte.

*****
Prefaţă
 
Silit să-şi părăsească ţara o jumătate de veac, Regele Mihai a rămas necontenit alături de români şi s-a manifestat ca atare. Citind mesajele sale adresate lor pe căile undelor şi urmărind convorbirile purtate cu redactorii Radiodifuziunii în anii 2008-2009 nu poţi să nu rămâi impresionat de măsura în care Majestatea Sa simte şi se comportă ca un român. Totodată, în cuvinte simple şi spontane, demonstrând cât de aproape îi este şi limba română, Regele ne dă lecţii de istorie. O face direct, sincer, povestindu-şi momente decisive din propria sa viaţă, dar care, prin înalta poziţie pe care a deţinut-o, sunt pagini ale trecutului nostru, al tuturor, relatate de cel care s-a aflat în fruntea României zece ani din istoria ei.

Majestatea Sa a fost legată de momente unice, dintre care se impune mai ales cel de la 23 august 1944, mulţi uitând din păcate să-şi pună întrebarea ce s-ar fi întâmplat cu România, dacă, în clipe de o gravitate excepţională, un Rege tânăr şi curajos n-ar fi îndrăznit să-i apere destinele. N-ar fi existat teribilul risc al dispariţiei ei de pe harta lumii ca stat de sine stătător?
 
Documentele cuprinse în volum prezintă, prin directa mărturie a Regelui, pagini din încercata sa viaţă, dar ele dezvăluie şi extraordinara legătură spirituală a nonagenarului regal cu ţara sa, neîntreruptă şi constantă, măsura în care El este legat de poporul său şi-l cunoaşte.

Acest volum mai transmite gândurile Regelui Mihai privind viitorul ţării noastre, căile ce trebuie urmate, lipsurile noastre şi de asemenea datoriile noastre. Majestatea Sa vorbeşte de "iubire de ţară", arată că un comportament firesc este cel în care în primul rând acţionezi "pentru ţara ta, nu pentru vreun partid", evidenţiază însemnătatea educaţiei civice, a educaţiei în familie, ca şi necesitatea ca pământul să fie păstrat în mâinile românilor. Sunt tot atâtea lecţii care le dă naţiunii, semnale de alarmă, expresie ale unei constante preocupări şi ale unei necontenite griji.
 
Strângerea la un loc ale acestor mărturii este o iniţiativă benefică, deosebit de oportună în zilele noastre de criză spirituală şi totodată ea se constituie într-un legitim omagiu adus unui şef de stat al ţării, care a cârmuit-o în vremuri de grea încercare şi căruia îi datorăm preţuire şi respect.
 

0 comentarii

Publicitate

Sus