07.12.2004
zi după zi
împart
cărţi
pe masă

una după cealaltă
întorc
figurile lor
schimbate


o stranie
matematică
se rescrie
între volume
şi suprafeţe
nepătrunse
de linie


silabe în bucăţi
ascunse înţelesuri
semnale neştiute
de braţul mării
care desface pămîntul
în vreme ce ochiul priveşte
orizontul tainic
apoi rămîne
însingurat şi vid


însemnul îşi lasă
enigma
cînd cu mîna
sting
arderea
albului


cuvîntul
ce îmi apare
se desprinde
golit deja
de sens


cînd pasul
a trecut de
distanţă

apropierea
ţine drumul
pe loc


în aerul
fără sălaş
fără rost

cuvintele absente
din lucruri

se adună
în preajma vocii


merg între semne
tăcute biciuitoare
ce înconjoară stîlpul
cu pînza oarbă
atîrnîndă
întinsă
deasupra umbrelor


o tăcere
a cărei picătură
nu cade
la pămînt

nici spre cer
nu urcă


paşii
vioi încearcă
să îngenuncheze
să curme
să strîmbe
urmele
reîntoarse


prinsă sînt
de funia
după care înaintez

de spaţiul
tremurător
în care scriu

ca înainte
de moarte


în încercări
de treceri
ce ascund
destinaţia
pentru a întinde
pustiul


fie ca lista
deschisă
la îmbarcare

să cuprindă
într-o carte
numele meu


mă descopăr
spre întîlnirea
chipului
suspendat
nenumit


imagini ivite
din gesturi
departe de sine
aproape de izvorul
împreunat
_________________


« Poème sur le vide » este inedit; el a fost recitat de Silvia Baron Supervielle cu ocazia colocviului internaţional "Ospitalitatea limbilor: multilingvism şi metisaje în literatura modernă şi contemporană", organizat de Axel Gasquet, Alain Montandon, Modesta Suárez şi Centre de Recherches sur les Littératures Modernes et Contemporaines (CRLMC), la Clermont-Ferrand (Franţa), între 2 şi 4 decembrie 2004.

Redacţia mulţumeşte autoarei pentru generosul acord dat pentru publicarea acestei traduceri.


Traducere din limba franceză de Luiza Palanciuc.

0 comentarii

Publicitate

Sus