26.12.2021
Al 21-lea an al celui de-al 3-lea mileniu, l-aș numi, pentru mine, Anul DansActoT-ului. Ați "auzit" bine: Al DansActoTului, cu un "T" care înlocuiește litera "R" de la actoR... Revin imediat asupra acestui termen...

De fapt, cele mai "top" topuri ale anului 2021 le consider ca fiind întâlnirile pe care le-am avut, prin lucru, cu o mulțime de noi dansActori: atât toți participanții la Gala Hop 2021, cât și cei din trupa Naționalului Bucureștean.

În 2021, am trăit și făcut să trăiască, trei evenimente de consacrare, de "solidificare", a conceptului de DansActorie (DanceActing), prin termenul de "DansActTot", pe care sunt, nu numai tentat ci, chiar fericit să-l adopt. Iată-le:

1. La Teatrul Dramaturgilor Români: Jungla TéVé, cu (și pentru) Alina Petrică și Lari Giorgescu. Premiera, la invitația maestrului Marius Bodochi, a fost lucrată integralmente, de la ecran la ecran, prin ZOOM, fiind astfel un simbol pentru aceste timpuri de ne-contact.


Jungla TeVe (foto: Miluță Fluieraș)

2. Gala Hop (a 3-a și ultima mea ediție ca Director Artistic) dedicată DansActorului. Foarte importantă mi-a fost expoziția de fotografii a unui poet al imaginii: Mircea Albuțiu, care a urmărit fenomenul DansActorului încă de la prima Gală Hop dedicată acestui concept.

 
La Gala Hop, 2021 (foto: Mircea Albuțiu) / Afișul expoziției Mircea Albuțiu - DansActorul ca fenomen... punct

3. Kiritza, sau jocul de-a - un "challenge" pentru mine prin "scoaterea" Cucoanei Chirița din toate tiparele de până acum. O provocare artistică personală care să propună încă un pas în procesul de invenție a DansActorului. În a sa cronică despre Kiritza, Ileana Lucaciu folosește o rescriere minunată a termenului de DansActor: DansActoT.

Mi-am dorit ca acest personaj al Kiritzei "mele" nu numai să joace teatru, ci să și cânte (nu orice, oricum, ci chiar summumul vocii lirice: operă) să facă șpagatul, să se urce pe poante (ceea ce reprezintă o emblemă a balerinei). Adică să facă... TOTUL!

Mă bucur deci nespus de întâlnirea mea cu multi-fațetica soprană Oana Berbec pentru care, și în jurul căreia, am creat Kiritza.

Lari Giorgescu continuându-și cu brio lancé-ul pe tărâmul DansActoriei, în dansActori transformându-se, cu ocazia acestui spectacol, și talentații actori ai Naționalului bucureștean. Pe care pe deasupra i-am și "plimbat" din rol în rol (în virtutea "jocului de-a...") lucru care mi-a permis să scoatem totuși premiera la timp, nevoiți fiind să înlocuim în ultimul moment, în chiar ajunul spectacolului, pe mai mulți dintre protagoniști... Un merit cu atât mai mare au avut "nou-născuții" DansActori cu cât unii dintre aceștia au trebuit să joace în ultima secundă!, și alte personaje decât "ale lor".

O minunată revelație pentru mine - Aylin Cadîr care a "intrat" cu mult succes direct pe două roluri importante și "ne ale ei", fără ca practic să le fi repetat... Jos pălăria!

Kiritza (foto: Constantin Simon)

Aș considera că mi-am câștigat pariul dacă aceste evenimente ar avea vocația să continue discuțiile născute în jurul conceptului de AlterDans - DanceActing-ul fiind unul din aspectele AlterDansului meu, al cărui "Manifest" l-am lansat la Santiago acum mai bine de 10 ani.

O mare mândrie constituie pentru mine și aceea de a continua misiunea de "Ambassador of the Teachers for SwanZ", solicitat fiind de direcția și pedagogii Liceului de Coregrafie "Floria Capsali" din București în cadrul unui proiect Erasmus, care va culmina în 2022.

Un vârf incontestabil - reluarea spectacolului meu: Mozartissimo de către "Cisne Negro Compania de Danza" de Sao Paolo - Brazilia, pentru aniversarea a 44 de ani de existență a Companiei, dar însemnând, în același timp, și împlinirea a 30 de ani de la creația spectacolului (în 1991) pentru cea mai importantă companie de dans braziliană.

Mozartissimo, reluat în decembrie 2021 de actuala directoare, Daniele Bittencourt care (foarte tânără fiind la momentul creației) fusese "plimbată" prin toate rolurile, așa că le știa pe toate "de dinăuntru", și a reușit astfel să-l remonteze cu brio.

Un gest superb din partea Companiei: Spectacolul a fost dedicat de către Cisne Negro lui Dan Mastacan (in memoriam) împreună cu care am inventat și lucrat Mozartissimo.Mozartissimo - De data aceasta însă nu cu bandă sonoră ci cu muzica "EN VIVO": orchestră, cor, soliști. Dându-i astfel o nouă viață și o strălucire de premieră mondială.

Cisne Negro - Sao Paolo, Brazilia, la aplauze după Mozartissimo
*
Așteptăm topurile amintirilor voastre din anul 2021 în word, cu diacritice (nu uitați un titlu și o fotografie reprezentativă pentru unul din momentele anului 2021), pe adresa [email protected], până pe 25 ianuarie 2022. Mai multe detalii despre acest fel de top în invitația de aici. Pe scurt: prima și singura regulă e că nu e nici o regulă, puteți scrie despre tot ce v-a rămas în minte și suflet din 2021. (Redacția LiterNet)

*****

La 21ème année du 3ème millénaire, c'est pour moi : l'Année du DanseActTOUT : avec un "tout" qui remplace "EUR" dans le mot DanseACTeur... Je reviens tout de suite sur ce terme...

En fait, les tops les plus "top" de l'année 2021 ont été pour moi les rencontres faites, en travaillant avec eux, de nombreux et nouveaux DanseACTeurs : aussi bien ceux du Gala Hop 2021 que ceux du Théâtre National de Bucarest

En 2021, j'ai vécu et fait vivre, trois événements de consécration, de « solidification », du concept de « DanceActing », à travers le terme « DanseActTOUT » (qui a été inventé par Ileana Lucaciu dans sa chronique sur mon dernier spectacle Kiritza), mot définissant le concept que je ne suis pas seulement tenté mais vraiment heureux d'adopter. Les voici :

1. Au Théâtre des Dramaturges Roumains : Jungle TéVé, avec (et pour) Alina Petrică et Lari Giorgescu. La création a été travaillée dans son intégralité, d'écran en écran, par ZOOM, ce type de travail devenant ainsi un (assez terrible) symbole de ces temps de non-contact.Jungla TeVe (photo: Miluță Fluieraș)

2. « Le Gala du Jeune Acteur - Hop '21 » (3ème et dernière édition en tant que Directeur Artistique) dédié au DanseActeur - J'ai vécu ce gala sous le signe de l'immense dramaturge Ion Luca Caragiale mais également sous celui du maître Ion Caramitru, qui m'a permis de porter cette idée dans le monde du théâtre. Très importante fut également l'exposition de photos d'un poète de l'image : Mircea Albuțiu, qui a suivi le phénomène du DanseActeur depuis le premier «« Gala «Hop » dédié à ce concept.

 
Gigi Căciuleanu - Gala Hop, 2021 (foto: Mircea Albuțiu) / Affiche de l'exposition de Mircea Albuțiu

3. Kiritza - un vrai défi pour moi : celui « d'extraire » le personnage très connu de « Madame Kiritza » des formules interprétatives qui ont fleuri avec grand succès jusqu'à présent. Une provocation artistique personnelle. Un pas de plus dans le processus d'invention du DanseACTeur et sa « mue » en DanseActTOUT.

J'ai souhaité que le personnage de « ma » Kiritza fasse non seulement du théâtre, mais qu'elle chante l'opéra (le summum du chant), qu'elle fasse le grand écart et monte sur les pointes (ce qui représente l'emblème de la ballerine)... En somme : qu'elle puisse TOUT faire!

Je suis très content d'avoir rencontré Oana Berbec, une soprano aux multiples facettes pour qui, et autour de qui, j'ai créé Kiritza. Lari Giorgescu poursuivant avec brio sa lancée dans le domaine du DanceActing; en danseACTeurs se transformant également, à l'occasion de ce spectacle, les talentueux comédiens du Théâtre National de Bucarest. En plus de cela, je les ai « promenés » de rôle en rôle, ce qui m'a permis d'avoir donné quand même la première à la date fixée, en devant remplacer à la dernière minute, la veille même, plusieurs des protagonistes... Les "nouveau-nés" DanseActeurs ont été d'autant plus méritants qu'ils ont dû, pour certains d'entre eux, jouer à la dernière seconde d'autres personnages que « les leurs ».

Une merveilleuse révélation pour moi - Aylin Cadîr qui, au pied levé, et avec grand succès, a dû interpréter deux rôles importants, sans pratiquement les répéter...
Chapeau!


Kiritza (photos: Constantin Simon)

Je considérerais avoir gagné mon pari si ces événements avaient pour vocation de poursuivre les discussions nées autour du concept d'AlterDanse - la DanceActing étant l'un des volets de mon AlterDanse, dont j'ai lancé le « Manifeste » à Santiago il y a plus de 10 ans.

Poursuivre la mission de "Ambassador of the teachers for SwanZ" est une autre grande fierté pour moi, ayant été sollicité par la direction et les pédagogues du Lycée Chorégraphique « Floria Capsali » de Bucarest au sein d'un projet Erasmus, qui culminera en 2022.

Un incontestable top - la reprise de mon spectacle : Mozartissimo par « Cisne Negro Compania de Danza » de Sao Paolo - Brésil, pour le 44e anniversaire de la Compagnie, qui est en même temps le 30e anniversaire de la création du spectacle (en 1991) pour la plus importante compagnie de danse brésilienne.

Mozartissimo, repris en décembre 2021 par l'actuelle directrice, Daniele Bittencourt, qui (très jeune au moment de la création) avait été « promenée » à travers tous les rôles ce qui lui a permis de connaître toutes les partitions « de l'intérieur » et réussir ainsi à le remonter avec brio.

Un top superbe de la part de la Compagnie : Le spectacle a été dédié par « Cisne Negro » à Dan Mastacan (in memoriam) avec qui j'ai inventé et travaillé Mozartissimo.


Mais, cette fois-ci, non pas avec une bande son mais avec la musique « EN VIVO » : orchestre, chœur, solistes. Lui conférant ainsi une nouvelle vie et un éclat de première mondiale.

La compagnie Cisne Negro - saluts à la fin de Mozartissimo

*****

El año 21 del tercer milenio, fue para mí : El Año del DanzAcTODO. Con "TODO" que reemplaza "OR" en la palabra danzACTOR... Volveré a este término...

De hecho, considero que los tops más "top" del año 2021 fueron los tantos encuentros que tuve, a través del trabajo, con muchos nuevos DanzACTores : tanto los del "Gala del Joven Actor Hop '21" como los del Teatro Nacional de Bucarest.

En 2021, viví y realicé tres eventos que, lo espero, consagraron, "solidificaron", el concepto de "DanceActing", a través del término "DanzActTODO" (que fue inventado por el destacado critico de teatro Ileana Lucaciu en su columna sobre mi último espectáculo Kiritza), palabra definiendo el concepto que estoy feliz adoptar. Aquí están :

1. En el Teatro de los Dramaturgos Rumanos : Jungle TéVé, con (y para) Alina Petrică y Lari Giorgescu. espectáculo que fue trabajado en su totalidad, a través de la pantalla, por ZOOM, convirtiéndose de este modo en un símbolo de estos tiempos de no contacto.Jungla TeVe (photo: Miluță Fluieraș)

2. "El Gala del Joven Actor Hop '21" (mi 3ra y última edición como Director Artístico) dedicada al DanzActor) - Un gala bajo el signo de uno de los escritores clásicos de la dramaturgia Rumana : Ion Luca Caragiale.

También fue muy importante para mí la exposición fotográfica de un poeta de la imagen : Mircea Albuțiu, que siguió el fenómeno del DanzActor desde el primer "Gala Hop" dedicada a este concepto.

 
Gigi Căciulieanu - Gala Hop, 2021 (photo: Mircea Albuțiu) / El afiche de la Exposición Mircea Albuțiu

3. Mi pieza Kiritza - un gran desafío para mí : el de "extraer" el conocido personaje de "Madame Kiritza" de las fórmulas interpretativas que han florecido hasta ahora. Una provocación artística personal. Proponiendo otro paso más en el proceso de invención del DanzACTor.

Quise que el personaje de "mi" Kiritza no solo actuara, sino cantara la ópera (el súmmum de la voz lírica), que hiciera el grand écart y bailara sobre las puntas (lo que también son emblemas de la bailarina). En resumen : que pueda hacer ¡TODO!

Estoy muy feliz de haber conocido a Oana Berbec, una soprano polifacética para quien ¡y en torno de la cual! creé Kiritza. Lari Giorgescu persiguiendo brillantemente su trabajo en el campo de DanceActing. Se Convirtieron también en danzACTores, para este espectáculo, los talentosos actores del Teatro Nacional de Bucarest. Además de eso, los hice pasar de un papel a otro, lo que me permitió estrenar en la fecha fijada, pero reemplazando en el último minuto a varios de los protagonistas. Un bravissimo a los "recién nacidos" DanzACTores ya que algunos de ellos tuvieron que jugar en el último segundo otros personajes que los "suyos".

Una maravillosa revelación para mí - Aylin Cadîr quien, de improviso, interpretó con gran éxito dos papeles importantes, sin prácticamente ensayar...
¡Me quito el sombrero!

Kiritza (photos: Constantin Simon)

Consideraría que hubiera ganado mi apuesta si estos eventos tuvieran la vocación de continuar las discusiones nacidas en torno al concepto de AlterDanza, el DanceActing siendo uno de las componentes de mi AlterDanza, cual Manifiesto lancé a Santiago hace más de 10 años.

Un orgullo - continuar la misión de "Ambassador of the Teachers for SwanZ", solicitada por la dirección y los docentes del Liceo Coreográfico "Floria Capsali" de Bucarest dentro de un proyecto Erasmus, que culminará en 2022.

Un top indiscutible - la reposición de mi espectáculo Mozartissimo por la "Cisne Negro Compañía de Danza" de Sao Paolo - Brasil, por el 44o aniversario de la Compañía, que es al mismo tiempo el 30mo aniversario de la creación del espectáculo (en 1991) para la más importante compañía de danza del país.

Mozartissimo, programado en diciembre de 2021 por la actual directora, Daniele Bittencourt, quien, muy joven en el momento de la creación, había bailado todos los papeles y por lo tanto los conocía muy bien "desde adentro", y así ha logrado una brillante reposición.

Un magnífico TOP de la parte de la Compañía : el espectáculo fue dedicado por "Cisne Negro" a Dan Mastacan (in memoriam) con quien inventé y trabajé Mozartissimo.


Mozartissimo - Esta vez, sin embargo, no con la banda sonora sino con la música "EN VIVO" : orquesta, coro, solistas. Dándole nueva vida y un brillo de estreno mundial.

Cisne Negro - Sao Paolo, Brasil, saludos al final de Mozartissimo

0 comentarii

Rubricile categoriei

Topuri & Retrospective

Publicitate

Sus