02.07.2008
Editura Cartier
Mark Twain
Un yankeu din Connecticut la curtea regelui Arthur
Editura Cartier, 2007

Colecţia verde
Traducere de Radu Tătărucă

Citiţi un fragment din această carte.

*****

Să aprofundez şi să limpezesc chestia asta
Legile şi obiceiurile aspre la care se referă această povestire ţin de istorie şi tot de istorie ţin momentele prin care sunt zugrăvite. Nu se susţine că aceste legi şi obiceiuri au existat în Anglia secolului al şaselea; nu, se pretinde doar că atâta vreme cât ele existau în civilizaţia engleză şi în altele în epoci mult mai apropiate, e îndreptăţit să se considere că a le presupune practicate şi în acele zile nu e calomnios pentru secolul al şaselea. Cineva se poate chiar socoti îndrituit a deduce că, oricare ar fi lipsit dintre aceste legi şi obiceiuri, în acea vreme îndepărtată, locul i-ar fi fost suplinit cu vrednicie de o uzanţă şi mai rea.

Nu se dezbate în această carte chestiunea privitoare la existenţa unui lucru cum ar fi dreptul divin al monarhilor. A fost considerată prea dificilă. Că în fruntea unei naţiuni trebuie să stea o persoană cu un caracter nobil şi cu o pricepere ieşită din comun e vădit şi incontestabil; că nimeni în afara divinităţii nu poate alege fără greş acest cap e de asemenea vădit şi incontestabil; apoi, că divinitatea trebuie să facă această selecţie, este de asemenea vădit şi incontestabil; prin urmare, că El într-adevăr o face, aşa cum se susţine, este o deducţie inevitabilă. Astea, vreau să zic, până când autorul acestei cărţi a dat peste Pompadour, Lady Castlemaine şi alte cârmuitoare de soiul ăsta; acestea au fost atât de dificil de încadrat în schemă, încât s-a considerat mai potrivit de urmat alt curs în această carte (care trebuie să apară la toamnă), apoi să aprofundez şi să limpezesc chestia asta în altă carte. E de la sine înţeles că trebuie clarificată şi oricum nu am ceva anume de făcut iarna viitoare.

0 comentarii

Publicitate

Sus