15.09.2010
Editura Compania
Mircea Maliţa, Călin Georgescu (coordonatori)
România după criză. Reprofesionalizarea
Editura Compania, 2010Citiţi un fragment din această carte.

*****

Cuvântul editorilor

Încotro merge România? Vi se pare că vremurile au de ce să ne îngrijoreze? Există soluţii? Vă propunem un volum singular în peisajul editorial românesc. Din el puteţi afla care este starea naţiunii, cum s-a ajuns aici şi care ar fi perspectiva realistă pe termen mediu şi lung. Cartea oferă răspunsurile unor specialişti, academicieni şi cercetători la semnalele de alarmă din domeniile lor de competenţă. Vocea raţiunii începe să reacţioneze la confuzia şi deruta din societatea românească.

Din 2008 încoace, rapoartele anuale ale Institutului de Proiecte pentru Inovaţie şi Dezvoltare (IPID) se constituie în adevărate radiografii ale situaţiei din economie, ştiinţă şi învăţământ, agricultură, de pe piaţa muncii şi din relaţiile interumane în context european şi global. Analiza critică a faptelor are scopul precis de a desprinde învăţăminte pertinente pentru viitorul României ca ţară membră a Uniunii Europene şi a NATO, cu toate oportunităţile şi îndatoririle ce derivă din acest statut. În esenţă, cartea este o pledoarie pentru un proiect naţional integrator, cu obiective clare, eşalonate pe orizonturi de timp realiste.

Autorii îşi aruncă privirea dincolo de criza actuală, văzând în ea mai degrabă revelatorul unor slăbiciuni structurale şi carenţe funcţionale, unele dintre ele de dată recentă, cauzate de nepricepere sau indolenţă, altele cu rădăcini mai adânci în trecut. La mijlocul volumului veţi găsi o altfel de istorie a României, mai puţin obişnuită, care pune degetul pe rana veche a atitudinii faţă de elitele naţionale şi a rolului lor în societate. Elementul de noutate este că aici sunt schiţate şi căile de ieşire din impas. Se demonstrează astfel că miza României este formarea, păstrarea şi amplificarea capitalului uman, iar promovarea competenţelor autentice trebuie să devină un obiectiv primordial al politicii de stat.

Volumul se detaşează de vechile concepţii, infirmate de realitate, privind creşterea economică bazată pe consumul excesiv şi iresponsabil de resurse. În schimb, se recomandă însuşirea şi aplicarea consecventă a unui nou model, raţional, clădit pe principiile dezvoltării durabile, prin îmbinarea organică, armonioasă a factorilor economici şi sociali în condiţiile menţinerii unui mediu natural sănătos.

Printre experţi, problematica abordată în acest volum este, în mare, cunoscută, iar rapoartele IPID au circulat la vremea lor în cercurile de specialitate. Ni s-a părut util însă ca ele să cunoască o mult mai mare răspândire şi să devină chiar o referinţă pentru toţi cei ce vor să contribuie conştient la identificarea şi valorificarea avantajelor competitive ale României într-un context concurenţial tot mai exigent. Documentele europene citate, cifrele la zi, tabelele comparative şi priorităţile practice evocate de autori se recomandă prin obiectivitate şi fiabilitate, asociate în mod natural cu spiritul ştiinţific.

Poate că România după criză va fi o surpriză pentru cei care înclinau să creadă că au pierit de pe aceste meleaguri şi buna credinţă, şi competenţa, şi dragostea de ţară, şi capacitatea de a oferi soluţii într-o situaţie grea. Iată că motive de speranţă ar mai fi totuşi, aşa cum mai există, de altfel, şi destule resurse intelectuale şi de acţiune.

(Editorii)

0 comentarii

Publicitate

Sus