04.01.2005


Foc pretutindeni, foc molcom de mărăciniş, foc
pe zidurile unde pîlpîie o umbră sleită
ce nu ajunge să se întipărească, foc
mai departe, care în aşchii urcă şi coboară
dealul pe povîrnişu-i de cenuşă,
fulgi de foc căzînd din ramuri, din arcade.

Aici, nici înainte, nici apoi, la timpul cuvenit
acum, cînd împrejur valea
veselă şi tristă îşi dă duhul, îşi risipeşte
focul, mă întorc, încep să-mi număr morţii
iar învăţătura lor îmi pare mai întinsă, freamătă
din frunză în frunză pînă la cea dintîi sămînţă.

În pace odihneşte-i, în pacea veşnică, aşează-i
la loc sigur, departe de învolburările acestea
de cenuşă şi de flăcări ce se grămădesc
strîmtorate în gîtlejuri, se împrăştie
pe cărări, şovăie în zbor, se sting:
fă ca moartea să le fie moarte, nimic altceva
decît moarte, fără înfruntare, fără viaţă.
În pace odihneşte-i, în pacea veşnică, alină-i.

Acolo unde potirul întunecat este şi mai adînc


* "Las animas", după spusele lui Jorge Guillén este numele dat în Spania zilei Morţilor. [nota autorului]


_________________


Mario Luzi, "Las animas", în volumul Onore del vero, Venezia, Neri Pozza, 1957.

Traducere din limba italiană de Luiza Palanciuc.

0 comentarii

Publicitate

Sus