22.03.2005
p
l
o
u
ă

c
u

v
o
c
i

d
e

f
e
m
e
i

c
a

ş
i

c
î
n
d

a
r

f
i

m
o
a
r
t
e

c
h
i
a
r

n
u
m
a
i

î
n

a
m
i
n
t
i
r
e


ş
i

v
o
i

p
l
o
u
a
ţ
i

î
n
t
î
l
n
i
r
i

m
i
n
u
n
a
t
e

a
l
e

v
i
e
ţ
i
i

m
e
l
e

o
h

p
i
c
ă
t
u
r
i


i
a
r

a
r
c
u
i
ţ
i

n
o
r
i
i

s
e

p
u
n

p
e

n
e
c
h
e
z
a
t

u
n

u
n
i
v
e
r
s

î
n
t
r
e
g

d
e

c
e
t
ă
ţ
i

a
u
r
i
c
u
l
a
r
e


a
s
c
u
l
t
ă

d
a
c
ă

p
l
o
u
ă

î
n

v
r
e
m
e

c
e

m
î
h
n
i
r
e
a

ş
i

d
i
s
p
r
e
ţ
u
l

p
r
e
l
i
n
g

o

m
u
z
i
c
ă

d
e

d
e
m
u
l
t


a
s
c
u
l
t
ă

c
u
m

c
a
d

c
o
r
z
i
l
e

c
a
r
e

l
e
g
a
t

t
e

ţ
i
n

s
u
s

ş
i

j
o
s


Traducere din limba franceză de Luiza Palanciuc.

0 comentarii

Publicitate

Sus