02.08.2005

Faut-il que les choses soient tombées bas
pour que l'on doive remonter le temps ? La pente de son passé
à pic comme un regard... rencontrant le vide presque à chaque pas.
Les rues sont faites pour qu'on y croise n'importe quoi. Et son destin,
qu'on suit quelques instants jusqu'à une vieille adresse,
qu'on ne reconnaît plus : on ouvre le portail
puis monte l'escalier droit jusqu'au troisième palier,
devant cette porte entrebâillée, qui se referme sur soi
avant qu'elle ne vous claque au nez quelques mois plus tard,
vous jette à la rue avec votre âme blessée. Qu'est-ce qui
vous est arrivé ? La vie, la mort, cette étrange mémoire
où l'on s'endort, jusqu'au moment où l'oubli de vous-même
va vous réveille : ce souvenir fort, ce blanc qui jure
dans les images brouillées.

Pesemne că s-au dus de rîpă toate
de vreme ce trebuie să faci drumul înapoi... Povîrnişul trecutului tău
pieziş precum o aruncătură de privire... în vid căzînd aproape la tot pasul.
Străzile sînt făcute ca să dai de oricine. Şi de soarta ta,
pe care o urmăreşti cîteva clipe pînă la o adresă veche,
de nerecunoscut : deschizi poarta,
apoi urci pe scara dreaptă pînă la cel de-al treilea palier,
în faţa unei uşi întredeschise, care se şi închide după tine,
înainte să-ţi fie trîntită în nas peste cîteva luni,
să fii aruncat în stradă cu al tău suflet vătămat cu tot. Ce-aţi
păţit? Viaţa, moartea, memoria aceasta stranie
în care aţipeşti, pînă în clipa cînd uitarea fiinţei tale
te va scutura : o amintire apăsătoare, albul acesta ce stă drept dovadă
în tulburate închipuiri.

Marc Séguin, Closed Circuit, fusain & huile sur toile, 2004

Referinţa :

Pierre Ouellet, «Faut-il que les choses soient tombées bas», în volumul L'avancée seul dans l'insensé, Montréal, Éditions du Noroît, 2001, Avec cinq tableaux de Marc Séguin, ISBN 2-89018-470-6, 107 p. in 8o, p. 55.

Notă :

Pierre Ouellet (n. în 1950) este profesor titular la Universitatea din Québec (Montréal), Departamentul de Studii Literare, unde conduce programul « Le soi et l'autre ». Este, de asemenea, romancier, poet, eseist ; a publicat nenumărate articole şi peste treizeci de volume. Ultima lucrare : L'engagement de la parole. Politique du poème, Montréal, VLB Éditeur, 2005.

Pentru o bibliografie completă a profesorului Pierre Ouellet, vezi site-ul :
http://www.er.uqam.ca/nobel/soietaut/ouellet.htm

Notă şi traducere din limba franceză de Luiza Palanciuc0 comentarii

Publicitate

Sus